Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Aan de slag met de PGS 37-2

Het gebruik van producten met lithiumbatterijen is in de laatste jaren sterk toegenomen. Het opslaan van lithiumbatterijen en -accu’s kan specifieke risico’s met zich meebrengen. Denk aan kortsluiting, aan een snelle escalatie van een brand, waarbij schadelijke, zeer giftige en/of brandbare gassen vrij kunnen komen of een thermal runaway. Bestrijding van zo’n brand is in de praktijk enorm lastig.

Om deze risico’s te minimaliseren of te voorkomen is de PGS 37-2 in het leven geroepen. De PGS 37-2 helpt bedrijven om te gaan met de opslag van een ‘grote energievoorraad’. Denk daarbij aan ­lithiumbatterijen en -accu’s die bedrijven gebruiken voor de productie van bijvoorbeeld elektrische fietsen, telefoons, laptops en voertuigen. Of lithiumhoudende producten die worden opgeslagen in een magazijn. De richtlijn heeft uniforme veiligheidsregels hiervoor opgesteld. PGS 37-2 zorgt voor uniforme maatregelen. In de PGS 37-2 staan scenario’s, doelen en maatregelen die voor een veilige opslag van lithiumbatterijen en -accu’s moeten zorgen.

Dit is noodzakelijk vanwege de toenemende opslag van lithiumbatterijen en de specifieke risico’s die dit met zich meebrengt. Ieder bedrijf dat iets doet met lithiumbatterijen en/of accu’s krijgt met de PGS 37-2 te maken.

Bron: PGS 37-2.