Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Aanpak fysieke belasting op Schiphol nog onvoldoende

De Nederlandse Arbeidsinspectie legt opnieuw maatregelen op aan bagage-afhandelaren op Schiphol. 4 Bedrijven krijgen een voornemen voor een Last onder Dwangsom. De fysieke belasting van de medewerkers bij de bagageafhandeling is nog te hoog. Dat blijkt uit inspecties van de Arbeidsinspectie in de afgelopen maanden. De nieuwe dwangsommen verschillen per bagage-afhandelaar; de hoogste dwangsom bedraagt maximaal 1.062.000 euro. Tegen het voornemen kunnen de bagage-afhandelaren een zienswijze indienen. Zij krijgen daarvoor 15 dagen de tijd.

De Arbeidsinspectie legde vorig jaar aan 6 bagage-afhandelaren een last onder dwangsom op. De afhandelaren namen onvoldoende maatregelen om ervoor te zorgen dat de fysieke belasting bij het grondpersoneel voldoende wordt beperkt. 2 bedrijven beperken de fysieke belasting nu voldoende. Zij krijgen daarom geen nieuwe lasten opgelegd. De Arbeidsinspectie blijft inspecteren of de tilhulpen ook in de toekomst worden ingezet en dat taken voldoende worden afgewisseld. De eerdere dwangsommen zijn afgerond en worden geïnd over de maanden dat niet aan de last is voldaan. Het gaat in totaal om 1.095.625 euro.

Schiphol heeft inmiddels meer tilhulpen die in de toekomst ingezet kunnen worden, naast de tilhulpen die er al zijn. Verbetering is zichtbaar op de luchthaven, maar uit controles van de Inspectie in 2024 blijkt dat 4 bagage-afhandelaren de beschikbare hulpmiddelen nog niet op alle arbeidsplaatsen gebruiken of dat er onvoldoende wordt afgewisseld in werkzaamheden.

De Arbeidsinspectie eist (maart 2023) dat het afhandelen van bagage in de bagagehallen de komende jaren volledig geautomatiseerd, dan wel gemechaniseerd wordt. De eis beoogt dat de gevaren voor fysieke belasting van grondpersoneel wordt voorkomen. Bagage-afhandelaren stellen met Schiphol hiervoor een plan van aanpak op. De Arbeidsinspectie heeft regelmatig contact met de betrokken werkgevers en Schiphol over de voortgang.

Om te voorkomen dat het grondpersoneel in de tussenliggende tijd te zwaar fysiek wordt belast, moeten afhandelaren er dus voor zorgen dat beschikbare hulpmiddelen worden gebruikt en dat er wordt afgewisseld in werkzaamheden. De Arbeidsinspectie legt daarom opnieuw maatregelen op om op korte termijn al verandering op Schiphol te bewerkstelligen voor de bagage-afhandeling. De nieuwe dwangsommen gaan over de afhandeling van passagiersbagage in de bagagekelders én het laden en lossen van bagage bij de vliegtuigen op de platforms.

Een last onder dwangsom is een verplichting die, in dit geval door de Arbeidsinspectie, op grond van de wet wordt opgelegd. Een dwangsom is een bedrag dat betaald moet worden aan de overheid zolang niet binnen een bepaalde termijn aan een verplichting wordt voldaan. De komende periode blijft de Arbeidsinspectie regelmatig controleren of de vereiste maatregelen nu wel worden genomen.

Bron: Nederlandse Arbeidsinspectie