Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Arbeidsinspecteurs in de EU zijn van cruciaal belang

Arbeidsinspectiediensten beogen met behulp van systemen van sancties en gestandaardiseerde maatregelen de naleving van voorschriften inzake veiligheid en gezondheid op het werk in de Europese Unie te ondersteunen. Deze systemen omvatten inspecties ter plaatse door arbeidsinspecteurs voor het toezicht op en de handhaving van nationale wetgeving en strategieën ter voorkoming van ongevallen en gezondheidsproblemen op de werkvloer. De Europese landen verschillen in de aanpak en uitvoering van dergelijke systemen.

Een op maat gesneden responsstrategie voor overtredingen kan van belang zijn voor het bevorderen van naleving. Doorgaans staat het optreden in verhouding tot de aangetroffen situatie, gaande van aanbevelingen tot bestuurlijke boetes en vervolging. Om de besluitvorming te vergemakkelijken, kan een gestandaardiseerde maatregel voor veiligheid op de werkvloer worden overwogen. Het streven is veilige en gezonde arbeidsomstandigheden te creëren in het belang van iedereen, met een nultolerantie voor overtredingen.

Lees de discussienota Ondersteuning van de naleving van voorschriften voor veiligheid en gezondheid op het werk – Sanctiesystemen en gestandaardiseerde maatregelen van de arbeidsinspecties in de EU-lidstaten.

Raadpleeg het OSHWiki-artikel over de rol van sancties in het beleid en de praktijk van de arbeidsinspecties in de EU-lidstaten.

Ga naar de thematische rubriek Verbeteren van de naleving van VGW-voorschriften.

Bron: EU OSHA.