Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Arbeidsongeval tijdens telewerk?

De detectie van arbeidsongevallen die voorkwamen tijdens telewerk stelde vroeger een probleem, aangezien het aangiftemodel als plaats van het ongeval enkel “in de onderneming”, “op de openbare weg” en “op een andere plaats” voorzag.

Om hier iets aan te doen werd in rubriek 25 (plaats van het ongeval) van het nieuwe aangiftemodel een bijkomende keuze “op de telewerkplaats” toegevoegd. Aansluitend wordt het adres van de telewerkplaats vermeld.

Om een telewerkongeval te kwalificeren als een volwaardig arbeidsongeval is zowel de locatie als het tijdstip van belang. Als er een telewerk-locatie schriftelijk werd afgesproken, moet het ongeval daar gebeuren om aanzien te worden als een arbeidsongeval. Is er geen plaats afgesproken, accepteert de wet de woonplaats van het slachtoffer of ‘de plaats waar het telewerk gewoonlijk wordt uitgevoerd’.

Daarnaast moet het ongeval gebeuren tijdens de afgesproken periode waarin aan telewerk wordt gedaan. Is er geen tijd afgesproken, dan gaat de wet uit van de gewoonlijke uren bij normaal werk op locatie.

Bron: Beswic.