Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Arbovisie 2040: gezond en veilig werken, nu en in de toekomst

De Arbovisie 2040 gepubliceerd. Hierin stelt het kabinet een aantal oplossingsrichtingen voor om een fundamentele verandering te bereiken in de manier waarop werkgevers, werknemers en de overheid omgaan met arbeidsomstandigheden. Dat is hard nodig. Jaarlijks overlijden in Nederland namelijk 4100 mensen als gevolg van blootstelling aan belastende factoren op het werk. Het kabinet wil dat niemand meer ziek wordt of overlijdt door slechte arbeidsomstandigheden.

In het traject naar de Arbovisie 2040 is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een open dialoog aangegaan met zoveel mogelijk partners, werkgevers en werknemers. Hieruit kwamen een aantal knelpunten naar voren: 

•    Er wordt te weinig geïnvesteerd in preventie.
•    Werkgevers hebben niet altijd voldoende kennis over de Arbowet.
•    Werkenden zijn niet altijd in de positie om arbeidsomstandigheden bespreekbaar te maken. Met name arbeidsmigranten en flexwerkers zijn kwetsbaar op de werkvloer. 
•    In de maatschappij is te weinig aandacht voor de waarde van gezond werk. 
 
Vanuit deze knelpunten zijn gezamenlijk oplossingsrichtingen geformuleerd:

•    Werkgevers moeten meer investeren in preventie, geholpen door financiële prikkels.
•    Werkgevers moeten hulp krijgen bij het opstellen en aanpassen van een kwalitatief goede RI&E
•    De verantwoordelijkheid van werkgevers en opdrachtgevers – als ze werken in een keten – moet beter worden geregeld. 
•    ZZP’ers moeten beter worden beschermd. 

Uitvoering van de Arbovisie 2040 vraagt om een grote inspanning van overheid, sociale partners en andere betrokken partijen. Het gaat namelijk om het uitvoeren van acties op allerlei gebieden, en dat zal meerdere jaren duren. Het huidige demissionair kabinet gaat hiermee aan de slag. Het is aan het volgende kabinet om een vervolg te geven aan de ingezette acties en om beleidskeuzes te maken over gezond en veilig werken in de toekomst.

Bron: Arboportaal.