Asbestattest zonder asbestmaterialen onbeperkt geldig in tijd

De toestand van een gebouw en vooral van asbestmaterialen evolueert, daarom is een asbestattest niet onbeperkt geldig. De geldigheidsduur van een asbestattest bedraagt standaard tien jaar. Volgens de huidige wetgeving is een asbestattest ook tien jaar geldig als er geen asbestmaterialen aangetroffen werden. Dat is minder logisch. Met de aankomende wijzigingen van VLAREMA 9 zet de Vlaamse Regering dit recht.

Een asbestattest met als eindconclusie ‘0 asbestmaterialen’, is dan onbeperkt geldig in de tijd. De Vlaamse Regering heeft de aanpassing van de wetgeving definitief goedgekeurd op 22 december 2023 en deze wordt 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad van kracht. 

Bij 1.652 landbouwers werd het asbest dak al opgehaald, samen goed voor meer dan 1 miljoen m² asbestdaken, meldt de Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Voor nog eens 1021 landbouwbedrijven staan de werken momenteel op de planning.

Maar er is nog meer vraag naar asbestverwijdering. Met een nieuwe aanbesteding kan de OVAM opnieuw 1.200 landbouwers zich laten aanmelden die binnen het jaar hun asbest dak willen (laten) demonteren en inzamelen.

De OVAM lanceert, samen met negen koepelorganisaties uit de zorg, een derde oproep voor zorgvoorzieningen die hun gebouwen asbestveilig willen maken. Concreet kunnen zorgvoorzieningen zich aanmelden bij de OVAM voor de actualisatie of verfijning van hun asbestinventaris door de opmaak van een asbestattest en/of voor ondersteuning bij asbestverwijdering.

Bron: Prebes.