Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Asbestinventarisattest verplicht bij woningverkoop vanaf 2022

Tegen 2040 moet Vlaanderen asbestveilig zijn. Daarvoor moeten we eerst in kaart brengen waar er overal asbest aanwezig is. Om dit mogelijk te maken, keurde de Vlaamse Regering via een wijziging van VLAREMA het juridisch kader goed voor een grootschalige asbestinventarisatie. Zo wordt vanaf dit najaar een asbestinventarisattest verplicht bij de verkoop van woningen en gebouwen die voor 2001 zijn gebouwd.

Het asbestinventarisattest, kortweg asbestattest, beschrijft welke onderdelen van het gebouw asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en hoe het veilig te beheren of te verwijderen. Tegen 2032 moet iedere eigenaar van een gebouw ouder dan 2001 over een asbestattest beschikken. 

Maak je regelmatig een asbestinventaris op? Bijvoorbeeld om het aanwezige asbest in kaart te brengen in bedrijfsgebouwen of in de werkzone van de werknemers. In de toekomst mag enkel een gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie een inventarisatie voor een geldig asbestattest uitvoeren. Bekijk de informatie van Ovam over hoe je dit persoonscertificaat kan behalen. Je vindt er ook een lijst staat met opleidingscentra die deze opleiding (en examen) voorzien.

De regering bepaalt dat interne preventieadviseurs of interne milieucoördinatoren voor een toegankelijke constructie met risico-bouwjaar (dus voor 2001) in eigendom of exploitatie van de werkgever een asbestinventaris kunnen opmaken als ze:

  • beschikken over een persoonscertificaat asbestdeskundige inventarisatie.
  • optreden als werknemer van de eigenaar of exploitant.
  • de werkgever geregistreerd is bij een erkende certificatie-instelling asbest.

Om een geldig asbestattest op te maken, maakt de asbestdeskundige een asbestinventaris op volgens de richtlijnen van een inspectieprotocol. De gegevens worden ingegeven in de webtoepassing databank asbestinventarisatie. Na een correcte en volledige ingave levert de OVAM een geldig asbestattest af als onderzoeksrapport.  

Het VLAREMA bepaalt wie welke toegang heeft tot deze databank. Eigenaars zullen hun asbestattest kunnen raadplegen via de Woningpas.

Bron: Ovam