Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Batterijenverordening in het EU-Publicatieblad gepubliceerd

De Batterijenrichtlijn (Richtlijn 2006/66/EG) leidde vanaf 2006 al tot een verbetering van de milieuprestaties van batterijen. Ze bracht ook al verbetering met betrekking tot het gehalte aan zware metalen, de etikettering en het beheer van alle afgedankte batterijen. Deze richtlijn is echter uitsluitend gericht op de eindfase van de levenscyclus van batterijen en bevat geen bepalingen met betrekking tot de productie- en gebruiksfase.

Europa wil door het uitvoeren van de voornemens in de Green Deal uit 2019 zorgen voor een veiligere, circulaire en meer duurzame waardeketen voor alle batterijen.

De Batterijenverordening komt in de plaats van de Batterijenrichtlijn en zal gelden voor alle batterijen, waaronder

  • Alle afgedankte draagbare batterijen.
  • Batterijen voor elektrische voertuigen.
  • Industriële batterijen.
  • Startbatterijen.
  • Batterijen voor voertuigen en machines.
  • Batterijen voor lichte vervoersmiddelen (bijvoorbeeld e-fietsen, e-bromfietsen, e-scooters).

De nieuwe regels zetten in op een circulaire economie doordat batterijen gedurende hun hele levenscyclus worden gereguleerd. De Batterijenverordening bevat daarom eisen over het einde van de levensduur, met inzamelingsdoelen en -verplichtingen, streefcijfers voor de terugwinning van materialen en uitgebreide producentenverantwoordelijkheid.

De Batterijenverordening bevat ook streefcijfers voor producenten om afgedankte draagbare batterijen in te zamelen. Verder wordt in de Batterijenverordening een streefcijfer voorzien voor de terugwinning van lithium uit afgedankte batterijen.

De Batterijenverordening voorziet in verplichte minimumgehalten gerecyclede inhoud bij de productie van nieuwe industriële batterijen, autobatterijen en batterijen voor elektrische voertuigen.

Er werd ook afgesproken dat draagbare batterijen die in apparaten zijn ingebouwd uiterlijk in 2027 door de eindgebruiker moeten kunnen worden verwijderd (in de fase van afdanking van het toestel en scheiding van het afval) of vervangen (in het geval een verder gebruik van het toestel met een nieuwe batterij) en dit zonder dat hiervoor speciaal gereedschap nodig is. Dit is een belangrijke bepaling voor consumenten. Batterijen voor lichte vervoersmiddelen zullen door een onafhankelijke professional moeten worden vervangen.

De nieuwe regels moeten de interne markt voor batterijen beter doen functioneren en zorgen voor eerlijkere concurrentie dankzij de veiligheids-, duurzaamheids- en etiketteringsvoorschriften. Dit zal worden bereikt door middel van prestatie-, duurzaamheids- en veiligheidscriteria, strenge beperkingen voor gevaarlijke stoffen (zoals kwik, cadmium en lood) en verplichte informatie over de koolstofvoetafdruk van batterijen.

Er komen etiketterings- en informatievereisten, onder meer met betrekking tot de componenten en gerecyclede inhoud van de batterij, en een elektronisch “batterij­paspoort” en een QR-code. De etiketteringsvereisten zullen uiterlijk in 2026 van toepassing zijn en de QR-code uiterlijk in 2027. Op die manier zullen de lidstaten en de economische actoren op de markt voldoende tijd hebben om zich voor te bereiden.

Bron: Expertisecentrum Europees Recht.