Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Beroepsgeheim & discretie binnen preventie

Beroepsgeheim, discretie en vertrouwelijkheid worden nogal eens op een hoopje gegooid. Toch zijn deze concepten fundamenteel verschillend en belangrijk voor de praktijk van de verschillende preventieactoren: preventieadviseur, vertrouwenspersoon, HR, enz. De kern van het beroepsgeheim: zwijgplicht.

Het beroepsgeheim houdt in dat men zwijgplicht heeft over alles wat men verneemt bij de uitoefening van het beroep. Het gaat daarbij niet enkel over professionele gegevens en confidenties, maar over alles wat vernomen en geobserveerd wordt binnen de vertrouwensrelatie.

Er bestaan talrijke uitzonderingen met mogelijkheden of zelfs verplichtingen om te spreken. Sommige uitzonderingen staan in de wet beschreven, andere werden afgeleid uit rechtspraak, rechtsleer of deontologische codes. 

Beroepsgeheim, vertrouwelijkheid en discretieplicht zijn begrippen die wel eens door elkaar gehaald worden. Het doorbreken van de contractuele vertrouwelijkheid kan leiden tot ontslag, maar het doorbreken van het beroepsgeheim kan leiden tot geldboetes en gevangenisstraffen. 

Het beroepsgeheim is van groot belang voor preventie van psychosociale risico’s op het werk.

Bron: Prebes.