Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Checklists re-integratie op het werk

Het doel van de checklists is om wie betrokken is bij het uitstippelen van formele of informele re-integratietrajecten te inspireren bij het bevestigen of ontwikkelen van een beleid rond werkhervatting.

In 2021 en 2022 werd een kwalitatief onderzoek uitgevoerd bij 22 Belgische bedrijven om goede praktijken te vinden die re-integratie van langdurig zieke werknemers kunnen vergemakkelijken. De checklists zijn gebaseerd op de resultaten van dit onderzoek. 

Er zijn vier checklists. De eerste drie hebben elk betrekking op een fase van re-integratie. De vierde checklist geeft aan waarvoor de actoren aandacht moeten hebben tijdens het hele re-integratieproces:

  1. Voor de arbeidsongeschiktheid: risicopreventie.
  2. Tijdens de arbeidsongeschiktheid: contact onderhouden.
  3. De effectieve re-integratie.
  4. De communicatie tussen actoren bevorderen.

Het instrument geeft alvast enkele goede praktijken weer ter inspiratie. Elk advies in deze checklist moet door de betrokken actoren worden aangepast aan de organisatorische context.

Bron: FOD WASO.