Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

CO-risico’s bij de opslag van houtpellets

De laatste 10 jaar zijn er meer dan 10 doden te betreuren als gevolg van vergiftiging door koolstofmonoxide (CO) bij het betreden van ruimten waar houtpellets worden opgeslagen. De doden vielen te betreuren bij het betreden van cargoruimten van schepen, opslagsilo’s en ook de laatste jaren in de opslagruimte bij particulieren.

Houtpellets, gemaakt door zaagmeel en ander houtafval te comprimeren, worden de laatste tijd meer en meer als alternatieve energiebron gebruikt. Belangrijkste productielanden zijn Noord-Amerika, Canada en de Scandinavische landen.

Pellets, opgeslagen in silo’s kunnen een auto-oxidatieproces veroorzaken met vrijzetting van CO. Hierdoor kan de atmosfeer een zuurstoftekort vertonen. Deze ruimten zijn dan te beschouwen als besloten ruimten. Parameters zoals pellet leeftijd (zeker de eerste zes weken van de productie), temperatuur en houtsoort spelen een rol bij de CO-vrijzetting.

Grenswaarden voor werknemers zijn in het algemeen minder streng dan grenswaarden voor de algemene bevolking. Dit is de concentratie waaraan een werknemer gedurende een bepaalde tijd mag worden blootgesteld De grenswaarde voor werknemers voor koolmonoxide is met ingang van 21 augustus 2018 aangepast. Er is een grenswaarde ingevoerd voor 15-minuten blootstelling (100 ppm) en de grenswaarde voor 8 uur is verlaagd naar 20 ppm. Als gevolg van deze aangepaste grenswaarde is het ‘persoonlijke alarm’, een meter die bijvoorbeeld ambulancemedewerkers bij zich dragen, bijgesteld naar 20 ppm. Op de website van het Antigifcentrum is meer informatie over intoxicaties te vinden.

In de literatuur worden duurzaamheidsvragen gesteld, zowel voor huishoudelijke verbranding als voor verbranding in elektriciteitscentrales. In een artikel van ‘Lowtech Magazine’ krijgt u een overzicht ervan: Hoe duurzaam zijn houtpellets? U vindt ook een goed overzicht in dit rapport van de ‘Agrotechnology and Food Innovations b.v’. 

‘Guide 138’ van de ‘Emergency Response Guidebook’ geeft een overzicht van het brandbestrijdingsconcept en ook een lijst van alle met water reactieve stoffen gerangschikt volgens ADR-nummer. Onderaan de NFPA-ruit die in Amerika ook gebruikt wordt als manier om gevaren aan te duiden, worden deze stoffen ook aangeduid met de letter W waar een streep door is getrokken.

Voor bepaalde van deze stoffen heeft de chemische industrie codes opgesteld, zoals deze voor titaniumtetrachloride van de ‘Titanium Dioxide Manufacturers Association’ (TDMA). 

Bron: BeSWIC.