Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Code gezond en veilig magazijn: meer veiligheid, meer efficiency

Alleen al in Nederlandse magazijnen gebeuren er jaarlijks gemiddeld 150 ernstige ongelukken waarvan zeven met een dodelijke afloop. De meeste van deze ongelukken worden veroorzaakt door vallende ladingen, door aanrijdingen of door ongevallen met een rijdend voertuig. Ook is gebleken dat ze meestal veroorzaakt worden door de mens en dat het aantal ongelukken de afgelopen jaren stijgende is.

Aan de basis van minder bedrijfsongevallen staat een bedrijf waarin medewerkers gezond en veilig hun werk kunnen doen. Om dit te realiseren, is een goed veiligheidsbeleid hét belangrijkste instrument. Een beleid dat goed is vastgelegd en dat draagvlak heeft binnen de organisatie.

In de Arbowet is het voor bedrijven met personeel al jaren een verplichting om de risico’s op de werkvloer in kaart te brengen en vast te leggen in een RI&E inclusief Plan van Aanpak. Dit om medewerkers te beschermen voor de risico’s op ziek worden en uitvallen. In de praktijk blijkt echter dat ruim de helft van de verplichte bedrijven dit nog onvoldoende gedaan heeft.

Magazijnen en productieomgevingen zijn werkplekken waar medewerkers bovengemiddeld veel risico lopen op onveilige situaties of ongelukken. Daarom heeft evofenedex, samen met branchevereniging BMWT, het initiatief genomen om in 2015 de Code Gezond en Veilig Magazijn (CGVM) op te stellen. Deze code zet -naast de basismaatregelen om veilig te kunnen werken – onder meer in op bewustwording van medewerkers en op samenwerken om een veiligheidscultuur de creëren waarbij iedereen zich betrokken voelt.

Aan de basis van de CGVM staan tien hotspots in en rondom het magazijn waar medewerkers het meeste risico lopen op onveilige situaties of ongevallen. Enkele hotspots die herkenbaar zijn:

 • Laaddock
 • Gangen
 • Stellingen
 • Loop- en rijpaden
 • Doorgangen en kruisingen.

Om van je magazijn een echte veilige werkplek te maken, zijn meer stappen nodig zoals het creëren van bewustwording en een integrale veiligheidscultuur. De CGVM is een code die in de vorm van een stappenplan ondernemers precies die praktische tips en handvatten biedt om op een betaalbare manier van het magazijn een gezonde en veilige werkplek te maken.

Door de medewerkers bij dit proces te betrekken en hen ook ruimte te geven oplossingen aan te dragen, voelen zij zich verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkomgeving. Dit komt ook ten goede aan de werksfeer, aan minder verloop en minder verzuim én aan minder ongelukken. Hierdoor werk je als bedrijf niet alleen veiliger, maar zal ook de bedrijfscontinuïteit toenemen, immers een gezonde organisatie is efficiënter, succesvoller en ook duurzamer.

Tips hiervoor zijn:

 • Geef als manager/(eind)verantwoordelijke het goede voorbeeld
 • Geef het thema veiligheid en gezondheid een vaste plek;
 • Betrek je medewerkers bij het hele proces;
 • Benoem kartrekkers op de werkvloer;
 • Houd het persoonlijk en leuk en zorg ervoor dat het geen strafcultuur wordt;
 • Beloon ideeën van je medewerkers;
 • Maak op deze manier je veiligheidscultuur tot een normale cultuur binnen je bedrijf.

Bron: evofenedex.