Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Conceptrichtlijn PGS 37-2 voor de opslag van lithiumbatterijen is gepubliceerd

De richtlijn PGS 37-2 is per 8 november als definitief concept gepubliceerd. PGS 37-2 richt zich specifiek op de opslag van lithium houdende energiedragers, oftewel lithiumbatterijen en apparatuur waar deze batterijen onderdeel van zijn. PGS 37-2 zorgt voor uniforme maatregelen. Dit is noodzakelijk vanwege de toenemende opslag van lithiumbatterijen en de specifieke risico’s die dit met zich meebrengt. Ieder bedrijf dat iets doet met lithiumbatterijen en/of accu’s krijgt met de PGS 37-2 te maken.

Het gebruik van producten met lithiumbatterijen is in de laatste jaren sterk toegenomen. Denk aan de batterijen in elektrische fietsen, telefoons en laptops. Maar ook in elektrische gereedschappen en medische apparaten zitten vaak lithiumbatterijen. De opslag van deze producten brengt specifieke risico’s met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan een snelle escalatie van een brand, waarbij schadelijke en brandbare gassen vrij kunnen komen. Bestrijding van zo’n brand is in de praktijk enorm lastig.

Tot voor kort was er nog maar beperkte wet- en regelgeving voor de opslag van zogenoemde lithium houdende energiedragers. De opslag van lithiumbatterijen werd vaak onterecht geschaard onder de PGS 15-richtlijn. Met de komst van de PGS 37-2 is aan deze onduidelijkheid een einde gekomen.

In de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 37-2 is vastgelegd met welke maatregelen de risico’s van opslag van lithiumbatterijen te beheersen zijn. Deze richtlijn is van toepassing op de opslag van cellen, batterijen of accu’s zoals genoemd in paragraaf 1.2 van de richtlijn.

Na het vaststellen van het definitieve concept moet de richtlijn voor akkoord langs het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOB) om de status ‘definitief’ te krijgen. Echter, met de publicatie van het ‘definitief concept’ kan de PGS 37-2 al toegepast worden. Inhoudelijk zal de richtlijn niet meer veranderen. Bedrijven die (producten met) lithiumbatterijen opslaan, doen er van af nu goed aan om zich te verdiepen in de richtlijn en voorbereidingen te treffen voor het inrichten van hun opslagvoorziening volgens de PGS 37-2.

Bron: evofenedex.