Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Confettikanon ontploft in gezicht werknemer

Bedrijfsongevallen zijn er in alle soorten en maten. Dat de verplichting van de werkgever om voor een veilige werkplek en arbeidsomstandigheden te zorgen ver reikt, blijkt uit onderstaande casus. 

De werkneemster in kwestie is sinds 2015 in dienst bij de Action als winkelmedewerkster. Naast dat zij achter de kassa werkzaam is, bestaan haar werkzaamheden uit het aanvullen, sorteren en opruimen van producten in de schappen. Tijdens één van haar diensten pakt de werkneemster een confettikanon uit een schap omdat deze op de verkeerde plek is neergelegd. Terwijl de werkneemster met het confettikanon in haar handen langs de schappen loopt is het confettikanon tot ontploffing gekomen in haar gezicht (Rechtbank Amsterdam 2 augustus 2021, ECLI:NL: RBAMS:2021:4091). Als gevolg van deze ontploffing heeft de werkneemster ernstig letsel aan haar linkeroog opgelopen. Zij stelt de werkgever aansprakelijk voor de geleden schade. De Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (hierna: ‘SZW’) heeft het ongeval onderzocht en geconcludeerd dat er bewust aan het confettikanon gedraaid moet zijn om deze tot ontploffing te laten komen.

Om een confettikanon tot ontploffing te laten komen moet er met twee handen in tegengestelde richting aan het confettikanon worden gedraaid. Partijen verschillen van mening hoe het confettikanon tot ontploffing is gekomen. De werkneemster ontkent dat zij aan het confettikanon heeft gedraaid, maar dat deze spontaan tot ontploffing is gekomen.  De werkgever is van mening dat de werkneemster met haar handen in tegengestelde richting heeft gedraaid, dit is volgens hem terug te zien op de beveiligingscamera. De beelden van de beveiligingscamera’s laten zien dat de werkneemster het confettikanon van verschillende kanten bekijkt, maar op de beelden is niet te zien dat de werkneemster met haar handen een tegengestelde beweging maakt. Kortom, het is niet te zien dat de werkneemster het ontploffingsmechanisme bewust activeert. De beelden sluiten echter niet uit dat dit ontploffingsmechanisme misschien met een lichte beweging is geactiveerd. 

In zijn verweer heeft de werkgever aangevoerd het van algemeen bekende info is dat een confettikanon tot ontploffing komt door eraan te draaien. De werkgever is dan ook van mening dat zij haar werkneemster niet op dit risico hoefde te wijzen. De rechter is het hier niet mee eens en stelt dat veel mensen niet zullen weten hoe zij een confettikanon tot ontploffing moeten brengen. Verder zegt de rechter dat de verpakking van een confettikanon redelijk duidelijke instructies bevat over gebruik van het product. Toch hoeft er niet van een werkneemster verwacht te worden dat zij de gebruiksaanwijzing leest tijdens het verplaatsen van een product. De werkgever geeft verder aan dat het hier gaat om een ongelukkig samenloop van omstandigheden. Ook dit argument slaat de rechter in de wind. Het hoort bij de functie van de werkneemster dat zij producten uit het assortiment van de werkgever aanraakt en verplaatst. Als het aanraken van een confettikanon dermate gevaarlijk is dat deze bij de minste beweging tot ontploffing kan worden gebracht, moet de werkgever hiervoor waarschuwen. Kortom, de rechter oordeelt dat de werkgever heeft haar zorgplicht jegens de werkneemster heeft verzaakt. Hij had haar moeten waarschuwen met betrekking tot het confettikanon.

Veel werkgevers realiseren zich niet hoe ver de zorgplicht reikt. In de rechtspraak zijn talloze voorbeelden te vinden. Een voorbeeld (Rechtbank Rotterdam 27 juli 2020, ECLI:NL: RBROT:2020:6592) is de werknemer die zich tijdens zijn werkzaamheden aan een scherpe rand aan de afzuigkap heeft gesneden. Ondanks dat hij pas twee maanden later naar de dokter gaat met klachten oordeelt het Hof dat er sprake is van causaal verband tussen het letsel en het snijden aan de afzuigkap. De werkgever is aansprakelijk voor de geleden schade, hij had de afzuigkap beter moeten controleren. Het feit het ongeluk niet direct voorzienbaar was of dat de werkgever een recente RI&E had doet hier niet aan af. 

Kortom, als werkgever is het niet altijd mogelijk om alle ongelukken vooraf te voorzien. Toch loont het om een goede inventarisatie te maken in een RI&E en ongelukken zo veel mogelijk buiten de deur te houden. 

Bron: arbowetweter.