Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

CSRD-wetgeving roept nog veel vragen op

Nederlandse bedrijven moeten vanaf 2024 hun duurzaamheidsprestaties bijhouden en daarover een rapport uitbrengen als gevolg van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Maar een groot aantal bedrijven is nog niet voorbereid op het naleven van deze nieuwe regels. Er leven dan ook nog volop vragen rondom dit onderwerp.

Door middel van duurzaamheidsverslaggeving geeft de onderneming enerzijds inzicht in de manier waarop de onderneming geraakt wordt door de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Denk aan de invloed van klimaatverandering op het bedrijfsmodel. Dit noemen we ook wel financiële materialiteit. Anderzijds rapporteert de onderneming over wat voor invloed zij heeft op haar omgeving. Bijvoorbeeld het effect van de uitstoot van productieprocessen op de luchtkwaliteit van omwonenden. Dit noemen we ook wel impact-materialiteit. Deze twee invalshoeken (de impact op en de impact van de onderneming) noemen we samen ‘dubbele materialiteit’.

De CSRD maakt onderscheid tussen mkb-bedrijven met en zonder beursnotering. Een mkb-bedrijf met beursnotering is vanaf boekjaar 1 januari 2026 verplicht een duurzaamheidsverslag op te stellen. Voor deze groep worden aangepaste Europese duurzaamheidsrapportagestandaarden (ESRS-SME) opgesteld die passen bij de omvang van de onderneming. Mkb-ondernemingen zonder beursnotering hoeven geen duurzaamheidsverslag op te stellen. Zij kunnen wel vrijwillig gebruikmaken van de (nog op te stellen) Europese mkb-duurzaamheidsrapportagestandaarden.

Verder kunnen mkb’ers door grote CSRD-rapportage plichtige ondernemingen om duurzaamheidsinformatie gevraagd worden. Ook kunnen er kunnen via contractuele verplichtingen duurzaamheidsvereisten worden opgelegd.

De rapportagevereisten uit de CSRD en de ESRS’en richten zich op de eigen organisatie en de materiële impact in de waardeketen (bijvoorbeeld bij rapportage over CO2-emissies of arbeidsomstandigheden in de waardeketen). De voorgestelde Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) is een voorstel voor een Europese richtlijn. Deze CSDDD richt zich ook op de waardeketen en bevat regels voor hoe de onderneming hiermee moet omgaan en daarover moet gaan rapporteren. Wanneer de CSDDD definitief is en in werking treedt, vormt deze een nadere invulling van de CSRD.

Bron: evofendex.