Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Dagstart, een krachtig instrument om prestaties te verbeteren

Een handig hulpmiddel in teamverband in de voorbereiding op een taak of activiteit is het houden van een dagstart. Een dagstart is een kort overleg van 10 tot 15 minuten. 

Het is een krachtig instrument dat:

 1. Prestaties verbetert;
 2. Werkplezier verhoogt;
 3. Gebruikmaakt van de aanwezige kennis en vaardigheden van de deelnemers;
 4. Duidelijkheid schept in het veilig uitvoeren van een taak/ activiteit;
 5. Zorgt voor een goede werksfeer en saamhorigheid;
 6. Ruimte biedt voor het evalueren van geleverde prestaties.

Tijdens dit dagelijkse overleg bespreken werknemers (teamleden) de volgende punten:

 • De uit te voeren activiteit;
 • Wie daarbij betrokken zijn;
 • Wie het aanspreekpunt is;
 • Wat de gevaren en risico’s zijn;
 • Welke preventieve maatregelen er worden getroffen om gevaren aan de bron te bestrijden en risico’s te beperken;
 • Welke repressieve maatregelen er worden getroffen als ondanks de preventieve maatregelen een incident plaatsvindt om verdere schade aan mens en milieu te beperken;
 • Welke (arbeids-)middelen worden toegepast.

Een repressieve maatregel is een maatregel die verdere schade aan vooral de mens of milieu voorkomt als een preventieve maatregel heeft gefaald. Ter illustratie: Werken op hoogte. Als bronaanpak (dus niet werken op hoogte) of een collectieve maatregel als randbeveiliging niet mogelijk is, dan kan het laatste redmiddel bijvoorbeeld het toepassen van een valgordel of vangnet zijn.

Als een valgordel of vangnet wordt gebruikt om te voorkomen dat een medewerker na een val letsel oploopt, dan moet de betreffende persoon wel uit de nieuwe ontstane situatie worden gered of bevrijd. Hangend – hopelijk bij kennis – worden bevrijd uit deze benarde positie. Binnen zeven minuten om het hangtrauma te voorkomen.

Het bevrijden met bijvoorbeeld een hoogwerker is de repressieve maatregel. Minder grote gevolgen treden op als een medewerker bevrijd moet worden als deze in een vangnet ligt. Immers is het hangtrauma niet aan de orde.

 Tips:

 • Wijs een teamlid aan die voorzit of de dagstart begeleidt;
 • Rouleer het voorzitterschap;
 • Laat het overleg niet langer duren dan 15 minuten. Bewaak de tijd met een timer;
 • Creëer gewoontegedrag door de dagstart elke dag plaats te laten vinden;
 • Geef een doorkijk aan het begin van de week voor de komende dagen;
 • Ga niet uitgebreid zitten voor dit overleg, maar doe dit staand;
 • Zorg voor een evenwichtige inbreng;
 • Zorg dat het team niet te groot wordt. Maximaal 7 teamleden;
 • Splits het team op bij meerdere personen (in veelvouden van 7 of naar rato);
 • Benoem welke taak of activiteit centraal staat en geef aan wat de (productie)doelen zijn;
 • Voorkom uitgebreide discussies;
 • Behandel specifieke problemen in klein comité;
 • Evalueer een uitgevoerde taak of activiteit aan het einde van de dag;
 • Bepaal welke verbeterpunten er zijn;
 • Voer deze verbeterpunten door bij dezelfde taak of activiteit;
 • Documenteer de uitgevoerde taak of activiteit zodat aan kennisdeling kan worden gedaan.

Het houden van een dagstart levert zoals eerder benoemd veel voordelen op. Het is wel zaak om hiermee praktisch om te gaan en dit toe te passen als het de organisatie, maar vooral de deelnemers daadwerkelijk iets oplevert. Als een taak/activiteit over 1 week per dag nauwelijks verandert, dan is het niet logisch om deze vorm van werkoverleg dagelijks te doen. Tenzij er iets aan de omstandigheden verandert of als het gewenst is tussentijds de uitgevoerde taak/activiteit te evalueren als er nog ruimte is voor verbetering.

Bron: Werk en veiligheid.