Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

De juiste voorlichting verhoogt de kans op een goede en leuke loopbaan

Het stimuleringsprogramma Gezond en Veilig werken heeft als doel mbo-studenten goed voor te bereiden op hun werkende leven. Mbo-scholen krijgen geld, scholing en advies om leerlingen te leren over arbeidsrisico’s.

Het is zo belangrijk dat studenten inzicht hebben in wat van invloed is op hun veiligheid en gezondheid en dat ze weten wat ze daar zelf aan kunnen doen. Zo worden ze onafhankelijk en weten ze wat hun rechten en plichten zijn. Dat verhoogt de kans op een goede en leuke loopbaan en op duurzame inzetbaarheid. Zo voorkom je dat studenten na het eerste jaar uitvallen.

Dat de overgang naar een stage soepel gaat, dat opleidingen studenten afleveren die klaar zijn voor de arbeidsmarkt en aansluiting vinden bij de bedrijven waar ze naartoe gaan. 

Denk ook aan de balans tussen werk en privé. Het is van belang dat studenten hun werk leren inrichten en daarnaast ook ontspannen. Ineens werk je 40 uur per week en heb je minder vrije tijd, hoe ga je daarmee om?

Welke risico’s loop je op een werkplek, hoe kun je jezelf daar het beste tegen beschermen en wat heb je daarvoor nodig? Om dat te weten te komen is een inventarisatie nodig. Waar gaan studenten werken, heeft de school al een beeld van de werkplek? En hoe zit het bijvoorbeeld met stages; worden studenten daar goed op voorbereid?

De crux zit hem echt bij de docent. Het werkt als de docent enthousiast is en dat kan overdragen. Daarbij is het essentieel dat de lessen aansluiten bij de belevingswereld van studenten. Dat is lastig: de studenten zijn jong en over het algemeen nog niet zo bezig met hun toekomstige werkplek. Goede samenwerking tussen de arbodeskundige en de school is dus van essentieel belang.

Benieuwd naar ervaringen met de pilot van de stimuleringsregeling Gezond en Veilig Werken? Lees dan de praktijkverhalen

Bron: Arboportaal.