Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

De stijgende energieprijzen en energiebesparende maatregelen kunnen risico’s meebrengen op de werkvloer

Door de stijgende energieprijzen gaan consumenten op zoek naar alternatieve verwarmingstoestellen om te kunnen bijstoken in huis. Maar deze vuurtjes kunnen ook terechtkomen op de werkvloer zonder dat de preventieadviseur hiervan op de hoogte is.

In heel wat bedrijven zal de thermostaat in de winter immers op 19°C staan, nu het VBO op 13 september 2022, een schot voor de boeg loste met het bericht “energiebesparing: ondernemingen nemen hun verantwoordelijkheid”. Ook dit zal aanleiding geven tot vragen in het CPBW of aan de preventieadviseur.

De vraag naar elektriciteitstoestellen, hout, pellets en zelfs petroleumkachels was nog nooit zo groot. Verwarmen met petroleum kan problematisch zijn op gebied van veiligheid en gezondheid. Ook Oscare vzw, het nazorg- en onderzoekscentrum voor brandwonden en littekens, waarschuwde vorig jaar immers voor deze brand- en intoxicatierisico’s

Het najaar is de ideale periode om te sensibiliseren over CO-risico’s. Jaarlijks sterven er in België nog altijd ongeveer 20 doden ten gevolge van CO-intoxicatie, dubbel zoveel als in Nederland.

In 2019 was er een campagne van de Vlaamse overheid en in 2021, was er een campagne van de Civiele Veiligheid en het Antigifcentrum. Prebes sensibiliseerde ook in 2021 met het bericht “Pas op voor CO-gevaar, vooral tussen oktober en maart!”.

Met dit bericht in 2022 wil Prebes opnieuw sensibiliseren niet enkel naar de preventieadviseurs, maar ook naar het volledige publiek toe, want herhaling is nodig voor dit risicoveld.

Het VBO verwees reeds in zijn publicatie van 13 september 2022 “energiebesparing: ondernemingen nemen hun verantwoordelijkheid” naar 19°C als effectieve maatregel om energie te besparen.

Andere bedrijven verwezen naar een telewerkdag voor bedienden op vrijdag zodat er niet 2 maar 3 dagen de temperatuur op weekendmodus kon ingesteld worden.

Zoals hierboven vermeld, kunnen deze alternatieve verwarmingstoestellen sluiks op de vloer terechtkomen, met alle gevolgen van dien. De preventieadviseur (en het CPBW) is best opmerkzaam tijdens de bedrijfsrondgangen.

Daarnaast zal hij ook ongetwijfeld meer vragen en eventueel klachten krijgen bij deze temperatuur die we niet echt gewoon zijn op de werkvloer. De regelgeving rond thermische omgevingsfactoren kun je lezen in boek V, titel 1 van de Codex en ook in art. III.1-38. Er bestaat ook een SOBANE Thermische omgevingsfactoren.

Bron: Prebes.