Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Mogelijk 70% van de meldingsplichtige ongevallen niet gemeld

Van minimaal de helft en mogelijk zelfs van 70% van de meldingsplichtige ongevallen krijgt de Arbeidsinspectie geen melding. Dat blijkt uit onderzoek ‘Focus op onveilige arbeidsomstandigheden’ van de Algemene Rekenkamer naar meldingen bij de Nederlandse Arbeidsinspectie over onveilige en ongezonde arbeidsomstandigheden.

Jaarlijks krijgen ongeveer 200.000 werkenden te maken met een arbeidsongeval en zo’n 60 mensen komen als gevolg van een arbeidsongeval te overlijden. Veelvoorkomende risicofactoren zijn onveilig gebruik van machines en werken op hoogte. Met name uitzendkrachten en arbeidsmigranten zijn relatief vaak het slachtoffer van arbeidsongevallen.

De Arbeidsinspectie bepaalt welke meldingen opgevolgd worden en doet vervolgens onderzoek. Werkgevers die hun meldingsplicht schenden kunnen tot € 50.000 boete krijgen van de Arbeidsinspectie.

Het niet melden van arbeidsongevallen belemmert effectief toezicht door de Arbeidsinspectie op veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. De Arbeidsinspectie kan deze onveilige omstandigheden namelijk niet (goed) onderzoeken en zo minder (goed) bijdragen aan een veilig werkklimaat.

Om ondermelding tegen te gaan heeft de Arbeidsinspectie een lijst met mogelijke maatregelen opgesteld. Deze zijn gericht op

  • bedrijven beter bekend maken met de regels;
  • bedrijfsartsen wijzen op de mogelijkheid om te melden;
  • betere doormelding van/naar andere instanties en;
  • invoering van de dubbele meldplicht bij uitzendkrachten, waarbij naast het inhurende bedrijf ook het uitzendbureau verplicht is een arbeidsongeval bij de Arbeidsinspectie te melden.

De SER-handreiking Arbeidsveiligheid biedt de helpende hand bij het groeien in arbeidsveiligheid. Dat geldt voor het starten, doorgaan en doorgroeien naar een veilig werkende arbeidsorganisatie.

De SER heeft ook een samenvatting van de handreiking gemaakt. Deze beschrijft in het kort de zeven stappen die je moet zetten om de veiligheidsprestaties op de werkvloer aan te pakken en te verbeteren. Maar ook hoe je ongevallen en schade op het werk kunt vermijden.

Wil jij weten hoe je arbeidsveiligheid op jouw werk kunt aanpakken en verbeteren?
Raadpleeg de SER-handreiking en de samenvatting.

Bron: SER.