Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Dodelijk ongeval in verpakkingsmachine: oorzaak niet-voltooide machine?

Een operator komt klem te zitten in een foliewikkelmachine tijdens het herstellen van een storing in de machine. Volgens de machinebouwer had de machine moeten worden voorzien van een hekwerk met een beveiligde deur, maar dit laatste was niet aangebracht. De machinebouwer had de eigenaar een brief gestuurd dat de machine beveiligd moest worden met hekken.

Naar zeggen heeft de eigenaar dit nooit zo begrepen. Een dag na het dodelijk ongeval zijn deze hekken alsnog geplaatst. Het OM eist een boete van € 100.000,- maar helaas gaat dat niet veel goed maken aan het ontstane leed.

Zeer waarschijnlijk heeft de machinebouwer deze machine verkocht als een zogenaamde niet-voltooide machine. Dit betekent dat de machine nog niet af is en niet in gebruik mag worden genomen, voordat deze compleet is. Dit geeft in de praktijk zeer ongewilde situaties, zoals in bovenstaand voorbeeld duidelijk wordt.

Als gebruiker heb je altijd de verplichting om een risico-inventarisatie en -evaluatie te maken van bestaande machines en ook van nieuwe machines.

In de nieuwe Machineverordening (nog in ontwerp) gaat er wel iets veranderen op het gebied van de niet-voltooide machines. De fabrikant dient dan zoveel mogelijk de niet-voltooide machine al veilig te maken.

Bron: IAB ingenieurs.