Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Door persoonlijkheden en vaardigheden centraal te stellen, komen medewerkers tot bloei

Informeel leren, zoals leren van uitdagende taken of van collega’s, is een belangrijk onderdeel van het werk. Bovendien is leren in een klaslokaal niet voor iedereen weggelegd. Hoe stimuleer je informeel leren op de werkvloer? En hoe draagt informeel leren bij aan een positieve en vanzelfsprekende leercultuur?

Intern is de SER in 2021 gestart met een transitietraject met als doel de ontwikkeling naar een meer toekomstbestendige en wendbare SER. Daarna is er in 2022 gekozen voor een vernieuwde organisatie-opzet met voldoende flexibiliteit in de uitvoering van taken, autonomie voor professionals en veel aandacht voor ontwikkeling van talent. Eind 2022 werd een organisatiestructuur gepresenteerd en in 2023 is een start gemaakt met het werken in programma’s.

Als je als leidinggevende oog hebt voor wat mensen echt willen en ze weet uit te dagen om ze die kant op verder te laten ontwikkelen, krijg je blije medewerkers. En daar heb je als organisatie profijt van, ook als dat betekent dat een loopbaan buiten de SER een reële optie is. Het heeft geen zin om mensen taken te geven die ze niet willen doen, dat werkt zowel voor de werknemer als de organisatie averechts. Dit betekent overigens niet dat er geen ‘corvee’ gedaan moet worden, aan elk werk zitten leuke en minder leuke kanten.

Door mensen uit te dagen en vervolgens te steunen bij het uitproberen van nieuwe taken, zien mensen dat ze meer kunnen dan ze denken. En ze hoeven hierbij niet in het diepe te worden gegooid. Bijvoorbeeld door het werken met een buddy, meelopen met een ervaren collega en daarbij steeds meer zaken zelfstandig doen of door op zoek te gaan ‘stage’ mogelijkheden binnen andere onderdelen van de SER om specifieke vaardigheden op te doen.

Onder het genot van koffie met iets lekkers vertellen in een informele setting een aantal collega’s over een moment waarop het in het werk flink misging en wat zij daarvan hebben geleerd. Om vervolgens in groepjes te reflecteren op deze ervaringen. Daar komen dan weer leerpunten voor de organisatie als geheel uit.

Het leereffect zit juist in het bespreken van casussen en het samen formuleren van uitgangspunten voor een open leercultuur. Binnen de SER worden veel ontwikkelmogelijkheden geboden. Naast informeel leren worden er diverse trainingen, lunchsessies met sprekers van buiten en themabijeenkomsten georganiseerd. Ook heeft elke medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan en scholingsbudget en worden in voorgangsgesprekken met leidinggevenden ontwikkelmogelijkheden besproken.

Bron: SER.