Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Een maand zonder alcohol

Alcohol brengt nogal wat risico’s met zich mee. Het beïnvloedt je gezondheid, zowel fysiek als mentaal. Het heeft ook impact op je veiligheid en op je gedrag. In 2017 sloegen De Druglijn en Stichting tegen Kanker de handen in elkaar: de maand zonder alcohol was geboren. Vanaf het najaar van 2020 zet De Druglijn het initiatief verder.

Vanaf de eerste editie was het enthousiasme voor Tournée Minérale enorm: meer dan120.000 Belgen schreven zich in. De redenen om mee te doen waren heel uiteenlopend: om te werken aan de gezondheid, om te zien of de uitdaging vol te houden was, om kankeronderzoek te steunen. Dat er goede redenen zijn om een maand geen alcohol te drinken is duidelijk. Dat zijn trouwens geen loze woorden. UGent deed een onderzoek bij de deelnemers van vorig jaar. 9 op de 10 zei minstens één van de voordelen ervaren te hebben.

Tournée Minérale werd in geen tijd een begrip. In februari 2023 gaat alweer de zevende editie van start.

Het gebruik van alcohol of drugs in de werkcontext kan ook een negatieve invloed hebben op het welzijn van werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer in het bijzonder op de veiligheid en gezondheid van deze werknemers. Daarnaast kan alcohol- of druggebruik het functioneren van de werknemer ondermijnen:

  • Een daling van de kwaliteit van het werk.
  • Daling van de productiviteit.
  • Meer absenteïsme.
  • Een moeilijke samenwerking met de directe collega’s.
  • Een verslechterde werksfeer.
  • Een grotere kans op ongevallen en conflicten.

Dit kan voor de betrokken werknemer, indien men de situatie laat ontsporen, zelfs leiden tot jobverlies. Er kunnen dus zowel overwegingen inzake arbeidsveiligheid en gezondheid, als overwegingen inzake productiviteit of (dys)functioneren op het werk aan de basis liggen van een alcohol- en drugsbeleid op het werk.

De werkgever heeft een aantal kapstokken om problematisch gebruik van alcohol en andere drugs te voorkomen en/of vroegtijdig en adequaat aan te pakken. Zo zijn er wetgevende kaders zoals de welzijnswetgeving (zowel voor publieke als private sector) en de CAO 100 (enkel voor de private sector). Daarnaast kan het bestaande functioneringsbeleid een belangrijke basis bieden.

Bron: Prebes.