Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Een onveilige werkplek of onveilige apparatuur kunnen tot grote gezondheidsschade leiden

Werkplekken of de uitrusting, zoals machines, gereedschappen en steigers, kunnen de veiligheid en gezondheid van werknemers (soms ernstig) schaden. Bijvoorbeeld machines waarmee werknemers bekneld kunnen raken of zich ernstig aan kunnen snijden. Of machines of installaties die veel lawaai veroorzaken, waardoor werknemers doof kunnen worden. Ook een gevaarlijke werkplek, bijvoorbeeld op een onbeveiligd dak, kan tot ernstige ongelukken leiden. Het ontbreken van hulpmiddelen tenslotte, zoals een tilhulp, kan tot ernstige fysieke schade leiden.

Een onveilige werkplek of onveilige apparatuur kan gezondheidsschade, ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid of – in het ergste geval – overlijden tot gevolg hebben. Bovendien kan door ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid of vervanging, aanzienlijke financiële schade worden geleden. Het komt steeds vaker voor dat forse juridische schadeclaims worden ingediend. Het is daarom van groot belang dat werknemers op veilige en gezonde werkplekken kunnen werken, met veilige gereedschappen, machines en installaties.

Om gezond en veilig te kunnen werken is voldoende (dag)licht nodig en gelden criteria voor temperatuur, ventilatie en geluid. Ook zijn er richtlijnen voor het aantal beschikbare vierkante meters per persoon, het daglicht, het meubilair en de werkapparatuur. Zijn er ondanks een veilige werkplek toch nog risico’s voor de gezondheid? Dan moeten werkgever en werknemer hiervan op de hoogte zijn en samen vaststellen hoe ze die risico’s kunnen beperken. Dat kan met een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en een Plan van Aanpak.

Welke regels precies gelden, hangt af van het soort werk en de risico’s die daaraan verbonden zijn. Kijk ook op Arboportaal.

Bron: Arboportaal.