Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Een veilige werkomgeving leidt tot meer patiëntveiligheid

Misstanden in de gezondheidszorg hebben vaak drastische gevolgen voor de zorginstelling én de patiënt of zorgvrager. Een veilige werkomgeving met een goede klokkenluidersregeling geeft zorgmedewerkers de kans misstanden en inbreuken veilig en anoniem te melden.

Het naleven van protocollen en procedures is in de gezondheidszorg extra belangrijk om zo de beste kwaliteit aan zorg te leveren en misstanden te voorkomen. Toch blijkt er een overheersende angstcultuur in de gezondheidszorg te zijn. Deze angstcultuur kan ontstaan door de sterke hiërarchie in een zorginstelling en het gedrag dat collega’s naar elkaar vertonen. Het kan voor een arts in opleiding bijvoorbeeld aanvoelen als ‘kritiek geven op de werkwijze van een collega-arts’ bij het geven van een suggestie om tot een betere beslissing of behandeling te komen. Soms heeft deze ‘suggestie’ niet zoveel gevolgen en soms kan deze juist leiden tot een hogere kwaliteit aan zorg. 

In een onveilige werkomgeving ervaren medewerkers geen ruimte om gedrag of handelingen van een collega te corrigeren bij het niet voldoen aan procedures of wet- en regelgeving. Dit vergroot de kans op misstanden en inbreuken in zorginstellingen. In een veilige werkomgeving voelen medewerkers (bijvoorbeeld die arts in opleiding) wél de ruimte om hun perspectief te delen. 

Melden lijkt dé belangrijkste manier lijkt om de veiligheid van patiënten te bewaken. Klokkenluiden leidt namelijk wel degelijk tot relevante veranderingen, zoals het vergroten van transparantie en verantwoording in de verschillende onderdelen van de gezondheidssector en het identificeren van bestaande hiaten in de bestaande en geaccepteerde procedures, die men vervolgens kan aanscherpen.

Uit een onderzoek blijkt dat – naast het implementeren en verbeteren van beleid en procedures waarin intern melden beloond of aangemoedigd wordt – vooral de aandacht voor integriteit cruciaal is. Integriteit en ethiek moeten onderdeel zijn van de kernwaarden van de organisatie en uitgedragen worden door integer leiderschap.

Dit type leiderschap draagt uiteindelijk bij aan een integere cultuur waarin men melden ziet als het ‘juiste’ doen. Dit leidt tot een veilige omgeving voor uw patiënten en uw zorgmedewerkers.

Bron: NVVK