Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Er zit een barst in de voorruit van mijn vrachtauto. Mag ik nog doorrijden?

Of je kunt doorrijden ligt aan waar de barst zit en wat voor barst het is. In principe mag het uitzicht van de chauffeur nooit worden belemmerd. Een aantal beschadigingen is wel toegestaan. In het directe gezichtsveld (vak van 40 cm bij 40 cm recht voor de chauffeur) zijn enkelvoudige scheuren, ongeacht hun lengte, toegestaan. Dat geldt ook voor oppervlakkige krassen waarvan de breedte niet meer is dan 8 mm. En voor beschadigingen of verkleuringen waarvan de afmetingen zodanig zijn, dat een denkbeeldig getrokken cirkel om de gehele beschadiging of verkleuring een diameter heeft van niet meer dan 30 mm.

Het indirecte gezichtsveld is het vak tussen het directe gezichtsveld en eenzelfde vak van 40 cm bij 40 cm voor de bijrijdersstoel. Voor beschadigingen in het indirecte gezichtsveld geldt hetzelfde als in het directe gezichtsveld, behalve dat de diameter van de denkbeeldig getrokken cirkel niet meer dan 100 mm mag zijn. In de rest van de ruit zijn beschadigingen toegestaan, mits het uitzicht van de chauffeur niet wordt belemmerd. Al deze regels gelden voor bedrijfsauto’s met een toegestane maximum massa van meer dan 3500 kg. Voor lichtere bedrijfsauto’s gelden andere afmetingen. De regels zijn te vinden in de Regeling Voertuigen (artikel 91 tot en met 100).

Bron: evofenedex.