Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Erkenning van drie nieuwe beroepsziekten

De ministerraad keurde op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed over de uitbreiding van de lijst van beroepsziekten.

Er worden drie ziekten toegevoegd aan de lijst van beroepsziekten:

  1. Eierstokkanker veroorzaakt door;
  2. Systemische sclerose veroorzaakt door het inademen van stof dat kristallijn silica;
  3. Uveaal melanoomveroorzaakt door blootstelling aan ultraviolette straling.

In het ontwerp van koninklijk besluit staan de ‘blootstellingswaarden’ vermeld waaraan moet voldaan zijn opdat er sprake is van een aangetoond verband tussen de uitoefening van het beroep en de ziekte. En dus om recht te hebben op een vergoeding.

De toevoeging van een ziekte aan de lijst van beroepsziekten is belangrijk omdat het de bewijslast voor getroffenen verlicht. Door een ziekte in de lijst op te nemen en de blootstellingscriteria vast te stellen, wordt onweerlegbaar vermoed dat de blootstelling de oorzaak van de ziekte is.

Bron: Prebes.