Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

EU reguleert groene claims

De EU wil een einde maken aan greenwashing en consumenten meer informatie geven over de duurzaamheid van producten die ze kopen. De richtlijn (EU) 2024/825 van het Europees Parlement en de Raad van 28 februari 2024 tot wijziging van de Richtlijnen 2005/29/EG en 2011/83/EU wat betreft het versterken van de positie van de consument voor de groene transitie door middel van betere informatie en door middel van bescherming tegen oneerlijke praktijken, moet consumenten beschermen tegen misleidende marketingpraktijken en hen helpen betere aankoopkeuzes te maken.

Om dit doel te bereiken, wordt een aantal problematische marketinggewoonten rond greenwashing en de vroegtijdige veroudering van goederen toegevoegd aan de EU-lijst met verboden handelspraktijken.

In eerste instantie zijn de nieuwe regels bedoeld om de etikettering van producten duidelijker en betrouwbaarder te maken door het gebruik van ongefundeerde algemene milieuclaims te verbieden, zoals “milieuvriendelijk”, “natuurlijk”, “biologisch afbreekbaar”, “klimaatneutraal” en “eco”. Greenwashing is immers de praktijk van het geven van een valse indruk van de milieueffecten of voordelen van een product, wat consumenten kan misleiden.

Om dat te bereiken zal de EU het volgende verbieden:

  • Generieke milieuclaims op producten zonder bewijs.
  • Claims dat een product een neutraal, verminderd of positief effect heeft op het milieu omdat de producentemissies 
  • Duurzaamheid labels die niet gebaseerd zijn op goedgekeurde certificeringsregelingenof opgesteld door overheidsinstanties.

Een andere belangrijke doelstelling van de nieuwe wet is dat producenten en consumenten zich meer moeten richten op de duurzaamheid van goederen. Zo moet informatie over de garantie in het vervolg beter zichtbaar zijn en komt er een nieuw, geharmoniseerd label om meer bekendheid te geven aan goederen met een verlengde garantieperiode.

De EU verbiedt ook:

  • Reclame te maken voor goederen met ontwerpkenmerken die delevensduur van een product kunnen 
  • Het maken van onbewezen duurzaamheidsclaimsin termen van gebruiksduur of -intensiteit onder normale omstandigheden.
  • Goederen voor te stellen als repareerbaarwanneer dit niet het geval is.
Bron: Europees parlement.