Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Europees actieplan voorkomen werk gerelateerde kanker verlengd tot 2027

Mensen mogen niet ziek worden door hun werk; niet tijdens en ook niet later. Dit geldt ook voor kanker die door werk komt. Werk gerelateerde kanker is gevaarlijk en wordt vaak pas jaren later merkbaar. Elk jaar zijn er in de EU honderdduizenden nieuwe gevallen van werk gerelateerde kanker. Om dit aantal te verminderen, startte Nederland in 2016 tijdens zijn voorzitterschap van de Raad van de EU het actieplan Roadmap on Carcinogens. Dit plan moet werknemers en werkgevers bewust maken van risico’s die werk gerelateerde kanker kunnen veroorzaken, door onder andere praktijkvoorbeelden uit te wisselen. Op 12 en 13 juni zijn in Brussel, onder het Belgische voorzitterschap, de resultaten van de tweede fase van deze strategie gepresenteerd en is de volgende fase ingeluid.

Het actieplan voor het tegengaan van werk gerelateerde kanker gaat de derde fase in en wordt verlengd tot 2027. Het Duitse ministerie van Arbeid en Sociale Zaken (BMAS) en het Nederlandse ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zetten met hulp van de andere Europese partners het actieplan voort om te zorgen dat nog meer werkplekken in Europa worden bereikt. De al betrokken partners, met nieuwe steun van Ierland en Noorwegen, hebben laten weten dat ze het plan voor de komende drie jaar goedkeuren. Op 13 juni is het plan ondertekend.

Kanker is in de EU nog steeds de belangrijkste oorzaak van dodelijke ziekten door werk. Jaarlijks sterven minstens 100.000 mensen aan werk gerelateerde kanker in de EU. SZW ziet het als haar taak om dit aantal drastisch te verlagen en kanker door werk te voorkomen. Dit actieplan kan daarbij helpen.

Bron: Arboportaal