Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Europese Raad verlaagt asbestlimieten

De huidige asbestlimieten worden verlaagd en de blootstelling kan nauwkeuriger worden gemeten met elektronenmicroscopie, een modernere en gevoeligere methode.

Daarnaast worden de voorzorgs- en beschermingsmaatregelen aangescherpt, met specifieke vergunningen voor asbestverwijdering en controles op asbest in oudere gebouwen voor sloop- of onderhoudswerkzaamheden. Dit is belangrijk geworden nu de Europese Unie (EU) vaart wil zetten achter de energierenovatie, waardoor tegen 2030 tot 35 miljoen gebouwen kunnen worden gerenoveerd.

In 2022 publiceerde de Europese Commissie een voorstel tot herziening van de wetgeving betreffende de blootstelling aan asbest op de werkplek als onderdeel van een pakket voor een asbestvrije toekomst voor EU-burgers. Begin oktober 2023 stemde de plenaire vergadering van het Europees Parlement voor de nieuwe regels.

De aanneming door de Raad vormt de laatste stap in het wetgevingsproces. De nieuwe richtlijn treedt 20 dagen na bekendmaking in het Publicatieblad van de EU in werking.

De lidstaten hebben 2 jaar de tijd om alle bepalingen van de richtlijn op te nemen in hun nationale wetgeving, behalve wat betreft elektronenmicroscopie als meetmethode. Daarvoor hebben ze 6 jaar. Na de 6 jaar moeten de lidstaten ook kiezen tussen 2 blootstellingslimieten (naargelang ze al dan niet dunne vezels tellen).

Bron: Europese Raad.