Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Fermentatieprocessen kunnen dodelijk zijn

In het najaar van 2023 vielen er meerdere doden bij de fermentatie van druivensap (naar wijn) (ofwel vinificatie): twee doden op 2 oktober 2023 in Spanje, een dode op 14 september 2023 in Italië en een dode op 3 oktober 2023 in Frankrijk. In de Riojastreek in Spanje stierven twee schoonbroers bij een controle van de wijnfermentatie, één ervan tijdens een reddingspoging.

Het is belangrijk om over deze risico’s te informeren en te sensibiliseren over de noodzaak om de nodige beschermingsmaatregelen te nemen. Ook in kleinere familiebedrijven. In verschillende landen zijn diverse documenten beschikbaar die de risico’s en maatregelen in afgesloten ruimten en/of besloten ruimten beschrijven.

Er zijn nog andere biologische processen waarbij gassen kunnen vrijkomen. Het risico van mestgassen (H2S) en broei in de landbouwsector kwam aan bod in het BeSWIC-bericht: Het betreden van besloten ruimten en mestgassen in de landbouw.

Bij houtpellets, vervoerd in schepen en opgeslagen in silo’s, brengen de auto-oxidatieprocessen CO-gassen voort. Dit kwam aan bod het BeSWIC-bericht: CO-risico’s bij de opslag van houtpellets.

Ook bij verbrandingsprocessen kan CO vrijkomen. In de herfst, wanneer verwarmingstoestellen opnieuw worden aangestoken, komen meer ongevallen voor als gevolg van slechte verbrandingen. In deze periode van het jaar zijn er veelal sensibilisatiecampagnes. Zo sensibiliseert Vlaanderen vanaf 16 oktober 2023 met volgende campagne: Herken de symptomen van een CO-vergiftiging.

Een overzicht van diverse sensibilisatiecampagnes over CO in het verleden komt aan bod in het BeSWIC-bericht: CO-risico’s: update webpagina’s en sensibilisering voor het najaar.

Om rijpingsprocessen van fruit te vertragen, kunnen deze opgeslagen worden in ULO-koelcellen onder verminderde zuurstof. Meer informatie hierover in het BeSWIC-bericht: Risico’s van koelkamers in de fruitsector.

Fosfides (aluminium en magnesium) worden gebruikt bij begassingen, waarbij fosfine vrijkomt. Dit is beschreven naar aanleiding van het nieuwe begassings-ontgassings-KB in volgend BeSWIC-bericht: Nieuw KB begassingen en ontgassing en update berichten over gassen in containers.

Tenslotte werden verschillende BeSWIC-berichten over de risico’s van besloten ruimte geactualiseerd. Een overzicht is beschikbaar in volgend BeSWIC-bericht: Update van berichten rond de risico’s van besloten ruimten. Dit bericht somt diverse maatregelen die kunnen genomen worden op.

Bron: BeSWIC.