Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Fraude VCA-certificaten

VCA-certificaten moeten garanderen dat werknemers basiskennis hebben die noodzakelijk is om veilig en gezond te kunnen werken. Dat komt volgens de Nederlandse Arbeidsinspectie nu in het gedrang.

Het onderzoek naar de fraude met examens richtte zich op een periode van begin 2019 tot begin 2021. De zaak kwam aan het licht via toezichthouder Stichting Examenkamer. Eind 2020 vond er bij een groep onvoldoende of niet-Nederlandssprekende kandidaten een examen plaats. Op dat moment was er toezicht van de Examenkamer. De kandidaten zakten toen allemaal. 5 dagen later was er weer een examen voor dezelfde groep, maar dit keer zonder toezicht. Alle kandidaten slaagden toen voor het examen. Dat examen werd vervolgens ongeldig verklaard en de kandidaten moesten opnieuw examen onder toezicht doen. Alle kandidaten zakten vervolgens weer.

Uit het onderzoek van de Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie kwam naar voren dat de examinator de juiste antwoorden aanwees aan de kandidaten of zelf invulde tijdens de examens. De examinator werkte daarbij vermoedelijk nauw samen met de opleider. Deze opleider richtte zich specifiek op kandidaten die moeite hebben met leren of die de Nederlandse taal onvoldoende machtig waren en bood een alles-in-één pakket aan. Hij beloofde in zijn reclameslogan ook een slagingsgarantie. Dat is opvallend, want een opleider gaat niet over de uitslag van een examen. Een examinator hoort daarnaast onafhankelijk te zijn en niet samen te werken met een opleider.

De Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) heeft in deze zaak 1.300 VCA-diploma’s ongeldig verklaard. Werkgevers kunnen via de website van de SSVV het Centraal Diploma Register (CDR) raadplegen. Daar kan worden nagegaan of een VCA-diploma ongeldig is verklaard. Het register is openbaar.

Bron: Nederlandse Arbeidsinspectie.