Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Geluid

In Nederland zijn werkgevers volgens de wet verplicht om hun personeel te beschermen tegen gehoorschade. Bij blootstelling aan een dagelijkse dosis boven de 80 dB(A) moet de werkgever gehoorbeschermers beschikbaar stellen, is de dagelijkse dosis boven de 85 dB(A), dan zijn werknemers verplicht om gehoorbeschermers te dragen. Vakbond FNV pleit voor een verlaging naar 75 dB(A) voor de wettelijk verplichte maatregelen. De wetenschap heeft al lang uitgewezen dat 75 dB(A) de écht gezonde, veilige grens is op de werkvloer. De consequenties van gehoorschade zijn groot: je raakt vermoeid, krijgt een burn-out of valt zelfs uit. Het grijpt voortdurend in op je dagelijks leven, niet alleen in je werk.

Op bouwplaatsen of in luidruchtige magazijnen met veel machines is het geen vreemd gezicht, werknemers met gehoorbescherming. Het zijn de plekken waar je soms hard geluid verwacht en waar het logisch is dat werknemers daar rekening mee houden. Het probleem van geluidsoverlast op de werkvloer is echter een stuk breder en groter dan je misschien zou denken. Zo zijn galmende gymzalen, gehorige zwembaden of luidruchtige kinderopvangcentra ook een bron van geluidsoverlast. In een heleboel branches doet dit probleem zich dus voor.

Soms ontstaat gehoorschade door piekgeluid, zoals bij een politieagente die een vuurwerkbom naar haar hoofd gegooid kreeg en deze ter hoogte van haar schouder zag ontploffen. Veel vaker ontstaat gehoorschade echter geleidelijk, door een langdurige blootstelling aan net iets te hard geluid. Geluid is een sluipmoordenaar.

Gehoorschade is onomkeerbaar en kan zich uiten in een piep, oorsuizen, overgevoeligheid voor geluid of doofheid. Daarom zijn werkgevers volgens de Arbowetgeving verplicht om werknemers vanaf 80 dB(A) goed voor te lichten over de risico’s van werken in te hard geluid. Ook moeten zij gehoorbescherming aanbieden en regelmatig controleren hoe het met het gehoor van hun medewerkers gesteld is. Als het geluid boven de 85 dB(A) komt, moet de werkgever een plan van aanpak maken om het geluidsniveau omlaag te brengen en is het dragen van gehoorbescherming verplicht.

Bron: Arboportaal