Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Industriële radiografie: strengere eisen met betrekking tot het gebruik van radioactieve bronnen en X-stralentoestellen

Op 3 april 2023 werd in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit (KB) van 17 februari 2023 betreffende de industriële radiografie gepubliceerd. Het KB kadert in de beschermingsopdracht van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) tegen het gevaar van de ioniserende straling. Dit besluit heeft tot doel om de stralingsbescherming bij de uitvoering van industriële radiografie voor het publiek en de gebruikers te verbeteren.

Meer informatie en de tekst van het KB zijn te raadplegen op de website van het FANC: Strengere eisen met betrekking tot het gebruik van radioactieve bronnen en X-stralentoestellen voor industriële radiografie.

Het KB Industriële Radiografie steunt op 3 pijlers:

 1. Rechtvaardiging van:
  • de industriële radiografie als niet-destructieve techniek.
  • de bestralingslocatie, in volgorde van voorkeur:
   • bunker.
   • bestralingsinfrastructuur.
   • werf.
  • het type toestel, in volgorde van voorkeur:
   • X-stralentoestel.
   • gammagrafietoestel waarvan het penetratievermogen in overeenstemming is met de uit te voeren controle.
 1. Verantwoordelijkheden voor zowel de NDO-klant als de NDO-firm (NDO staat voor Niet Destructief Onderzoek).
 2. Opleidingsvereisten voor industrieel radiologen en het interventieteam.

Verder legt het KB voorschriften vast voor de uitvoering van industriële radiografie en voor de tijdelijke werfopslag van de gammagrafiebronnen. Daarnaast zal er een Technisch Reglement gepubliceerd worden rond de veiligheidsmiddelen in industriële radiografie.

Nieuwe regelgeving in voorbereiding rond ioniserende straling vind je op de website van het FANC in de rubriek Regelgeving en de subrubriek Regelgeving in voorbereiding.

Lidstaten die van plan zijn om nieuw technische regelgeving te maken, moeten dit volgens Richtlijn 2015/1535/EU melden aan Europa. Dit om te voorkomen dat technische handelsbelemmeringen binnen de interne markt zouden ontstaan. In de Technical Regulations Information System (TRIS) kan men teksten van Belgische federale en regionale overheden die zijn aangemeld zien.

Bron: BeSWIC.