Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Grenswaarde α-amylase

Met ingang van 1 januari 2024 is de grenswaarde voor schimmel-alfa-amylase (α-amylase) in werking getreden. De wettelijke grenswaarde ligt op 10 nanogram (ng) per kubieke meter lucht (m3) voor een tijdgewogen gemiddelde over 8 uur (TGG – 8 uur).

De Subcommissie Gevaarlijke Stoffen op de Werkplek van de Sociaal-Economische Raad (SER-GSW) bracht eind 2018 het advies voor deze grenswaarde uit aan de minister van sociale zaken en werkgelegenheid. Daarin werd een invoeringstermijn van 5 jaar opgenomen. Die termijn is nu verstreken en de grenswaarde is daarmee in werking getreden. Raadpleeg het SER-advies in de grenswaarden database.

Voor de invoering van de grenswaarde per 1 januari 2024 geldt een uitzondering voor de bakkerijgrondstoffenindustrie. Voor deze sector treedt de grenswaarde in werking met ingang van 1 januari 2029.

Het enzym α-amylase (CAS-nummer 9000-90-2, 9001-19-8) is een stof waarvoor geen veilige drempelwaarde kan worden vastgesteld. Inademing van α-amylase op de werkvloer kan leiden tot sensibilisatie en vervolgens tot allergische luchtwegklachten zoals beroepsastma en luchtwegaandoeningen. Dit is vooral een risico voor werknemers in (banket)bakkerijen en maalderijen van bakkerijgrondstoffen waar het enzym als ingrediënt aan meelproducten wordt toegevoegd.

Iedereen moet gezond en veilig kunnen werken. Ook als er met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. Daarom zijn werkgevers verplicht om een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) voor hun organisatie te maken. Daarin brengen zij de arbeidsrisico’s in kaart en maken ze een plan van aanpak om deze risico’s aan te pakken (Artikel 4.2 Arbeidsomstandighedenbesluit).

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan stoffen helpen de blootstelling aan gevaarlijke stoffen op de werkplek te beheersen en zijn daarmee een belangrijk instrument voor het realiseren van een veilige en gezonde werkplek.

Bron: SER.