Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Grotere kans lichamelijke klachten thuiswerkers

Het beweeg- en zitgedrag is een belangrijke oorzaak voor lichamelijke klachten bij werknemers. Ook mensen die hybride werken, afwisselend thuis en op locatie werken, zaten meer en bewogen minder dan locatiewerkers. De verschillen in gezondheidsklachten waren bij deze groep kleiner dan bij de thuiswerkers. Wat opvalt, is dat een deel van de thuiswerkers meer spier- en botversterkende activiteiten, zoals intensief sporten, is gaan doen. Een ander deel werd in dezelfde tijd duidelijk minder actief. Er lijkt sprake van een tweedeling. Een verklaring hiervoor is op basis van dit onderzoek niet te geven.

Ook de gevolgen van thuiswerken voor de mentale gezondheid zijn onderzocht. Zo bleek dat thuiswerkers 56% hoger scoren op de sociale isolatieschaal dan locatiewerkers. Hybride werkers scoren 17 % hoger op deze schaal. Dit betekent dat het thuiswerken tijdens de coronapandemie verband hield met het vaker alleen en afgesloten van anderen voelen.

Het RIVM-onderzoek laat zien dat het van belang is dat thuiswerkers zelf letten op hun beweeg- en zitgedrag. Ook zouden werkgevers extra aandacht moeten besteden aan het beweeg- en zitgedrag van thuiswerkers. Een voorbeeld kan zijn om pauzes in te lassen tussen online of hybride overleggen om het langdurig achtereen zitten te onderbreken. Daarnaast is een goede werkplek ook belangrijk. Een goede werkplek kan gezondheidsproblemen helpen voorkomen. Dit is van belang omdat veel werkenden na de coronapandemie gedeeltelijk zijn blijven thuiswerken.

Bron: RIVM.