Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Helder verkeersplan voorkomt ongevallen en schade

Ondanks de toegenomen aandacht voor gezond en veilig werken in Nederlandse distributiecentra en magazijnen, gebeuren er nog altijd te veel ongelukken op de werkvloer. Tegelijkertijd moeten we helaas constateren dat veel bedrijven geen, of een niet actueel, verkeersplan hebben. Terwijl een verkeersplan juist een waardevolle bijdrage kan leveren aan de veiligheid in en om het magazijn.

Het beschikken over een op schrift gesteld verkeersplan is een wettelijke verplichting, ondanks dat het niet letterlijk zo vermeld staat in de Arbowet. Als werkgever ben je verplicht een veilige werkomgeving voor werknemers te creëren. De basis hiervan is een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het verkeersplan is hiervan weer een onderdeel. In de praktijk blijkt dat veel bedrijven niet aan deze verplichting voldoen, terwijl een verkeersplan een belangrijke basis vormt voor het voorkomen van aanrijdgevaar tussen voetgangers en/of intern transport.

Een verkeersplan omvat meer dan alleen regels omtrent het ophangen van een paar spiegels en het aanbrengen van wat lijnen. Een goed plan geeft heldere ‘verkeersregels’ waaraan voetgangers, vrachtwagens, personenauto’s, heftrucks en ander rijdend materieel, zich moeten houden. Deze verkeersregels gelden niet alleen in het magazijn, maar ook op het buitenterrein rondom het magazijn. Je kunt denken aan verkeersborden, wegbelijning, voetgangerspaden, veiligheidsborden en uitgeschreven regels of infographics die bij de ingang verkrijgbaar zijn. Een duidelijk verkeersplan schept helderheid voor alle medewerkers en bezoekers van het bedrijfsterrein. Om ongevallen en schade te voorkomen, is een correcte naleving van het plan essentieel. Besteed daarom ook voldoende aandacht aan het creëren van draagvlak voor het verkeersplan.

Stel via metingen vast welke verkeersdeelnemers met welke regelmaat de ‘gevaarlijke’ situaties passeren. Het beste resultaat bereik je als je de medewerkers op de werkvloer, de dagelijkse ‘verkeersdeelnemers’, hun inbreng laat leveren. Zij zien iedere dag waar het (bijna) fout gaat. Bovendien zal een betrokken medewerker uiteindelijk de nieuwe verkeersregels ook beter naleven.

Bedenk of het verstandig is om het hele verkeersplan zelf ‘in-house’ op te stellen. Aan de ene kant kennen jij en je collega’s het magazijn en het bedrijfsterrein door en door. Maar soms kun je daardoor juist blind zijn voor gevaarlijke situaties, omdat je de werkomgeving (te) goed kent. In dit geval kan een onafhankelijk adviseur je ogen openen voor risicovolle situaties die je zelf niet herkent of ontdekt hebt. Ook kan een ervaren adviseur oplossingen van andere bedrijven als ideeën inbrengen, om zo het wiel niet opnieuw uit te hoeven vinden waardoor je tijd en energie bespaart.

Hoe je ook tot een nieuw of verbeterd verkeersplan komt, het is een belangrijk element om mee te nemen in je veiligheidsaanpak. Niet alleen omdat de wetgeving het creëren van een veilige werkomgeving eist, maar ook omdat niemand graag ziet dat medewerkers door een ongeval ziek thuis komen te zitten of erger.

Bron: evofenedex.