Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Herstel de werk-privébalans met vernieuwde richtlijn

Wat kun je als arbodeskundige doen om werkgevers en werknemers te ondersteunen bij een verstoorde werk-privébalans? Vier arbodeskundigenorganisaties hebben gezamenlijk de richtlijn werk-privébalans gepubliceerd. Hiermee kunnen bedrijfsartsen, arbeidshygiënisten, veiligheidskundigen, arbeids- en organisatiedeskundigen direct aan de slag.

De richtlijn werk-privébalans geeft onder andere handvatten voor:

  • De risico inventarisatie en evaluatie.
  • Medisch en arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PMO en PAGO).
  • Persoonlijke begeleiding en interventies.

Maatregelen ten aanzien van thuiswerken komen in aparte hoofdstukken aan de orde.

De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), Beroepsvereniging Arbeids- en organisatiedeskundigen (BA&O), Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA), de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) samen met de Vereniging voor Ergonomie (Human Factors NL), maken deel uit van het dialoog- en kennisnetwerk van het SER Arboplatform.

De SER ziet het als zijn taak om goede arbeidsomstandigheden in Nederland te stimuleren. De SER adviseert en informeert daartoe werkgevers, werknemers en arbodeskundigen voor meer bewustwording en het aanbrengen van de juiste focus binnen bedrijven. Het doel is samenwerken aan goede werkomstandigheden.

Het SER Arboplatform is het centrale punt van sociale partners voor informatie over gezond en veilig werken. Werkgevers, werknemers en arbodeskundigen kunnen er terecht voor al hun arbovraagstukken.

Download de richtlijn werk-privébalans.

 

Bron: SER platform.