Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Herziening ARIE-regeling

Omdat de ARIE-regeling op een aantal punten moeilijk te handhaven was, is deze herzien en gekoppeld met de Omgevingswet. De herziene ARIE treedt op 1 januari 2023 in werking.

De Aanvullende Risico- Inventarisatie & -Evaluatie (ARIE) is een regeling in het Arbobesluit voor risicovolle bedrijven die werken met een zodanige hoeveelheid gevaarlijke stoffen dat deze een zwaar ongeval kunnen veroorzaken. Momenteel wordt de regelgeving herzien. Reden voor herziening is dat de regelgeving op een aantal punten op dit moment niet goed handhaafbaar is, met als consequentie dat de veiligheid van de werknemers onvoldoende gewaarborgd kan worden. Met de herziening wordt beoogd dat bedrijven de ARIE beter kunnen naleven en dat de ARIE beter kan worden gehandhaafd, met als doel een beter waarborg voor de veiligheid van de werknemers van de betreffende bedrijven.

De herziene ARIE treedt op 1 januari 2023 in werking, en niet op 1 juli 2022, zoals aanvankelijk tijdens de internetconsultatie werd vermeld. Reden van vertraging is dat meerdere zaken zoals toetsen en interne afstemming meer tijd in beslag hebben genomen dan van tevoren ingeschat. Tegelijkertijd met de inwerkingtreding van de ARIE treedt ook de Omgevingswet in werking. In de herziene ARIE-regeling zit een koppeling met de Omgevingswet en Seveso-inrichtingen (de huidige Brzo 2015-inrichtingen).

Als een bedrijf momenteel onder de huidige regeling valt, moet deze gewoon momenteel aan de verplichtingen daaraan voldoen. Voor bedrijven die er straks onder komen te vallen, die er nu nog niet onder vallen, wordt een jaar overgangstermijn toegestaan waarin ze de verplichtingen kunnen implementeren. Zie voor meer informatie over de huidige ARIE de website van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Bron: Arboportaal.