Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Het belang van de RI&E

De RI&E (Risico-Inventarisatie en -Evaluatie) is een belangrijk hulpmiddel dat werkgevers ondersteunt om de risico’s op de werkplek in kaart te brengen en op te lossen.

Een RI&E staat voor Risico-Inventarisatie en -Evaluatie: een hulpmiddel dat werkgevers in de gelegenheid stelt om de risico’s op de werkplek in kaart te brengen en daar concrete acties aan te verbinden. Denk aan risico’s zoals (langdurige) blootstelling aan (gevaarlijke) stoffen, wat kan leiden tot ziekte en langdurig uitval. Met een RI&E stimuleert u een gezonde en veilige werkplek, met als doel zo min mogelijk gezondheidsklachten, ziekteverzuim, en bedrijfsongevallen. Aan de hand van de RI&E wordt een plan van aanpak opgesteld, waar de maatregelen in staan om de geïnventariseerde risico’s aan te pakken, te reduceren, of te vermijden.

Vanuit de Arbowet is iedere werkgever met personeel verplicht een RI&E op te stellen. Onderzoek toont namelijk aan dat een gezonde werkomgeving bijdraagt aan een positieve en productieve houding van werknemers. Daarom is het essentieel dat de gezondheids- en veiligheidsrisico’s die het werk in een bedrijf met zich meebrengen zoveel mogelijk beperkt worden. De RI&E is dan ook een dynamisch document waar we aan af kunnen lezen hoe het staat met deze risico’s.

Werknemers spelen een belangrijke rol in het opstellen van een RI&E. Zij hebben namelijk de kennis en ervaring waarmee de risico’s op de werkvloer in kaart gebracht kunnen worden. Ook kan de werknemer meedenken over mogelijke oplossingen om op een verantwoorde manier om te gaan met deze risico’s, wat bijdraagt aan het draagvlak. Het is dus ideaal om de kennis en ervaring van de werkgever en werknemer te combineren, om zo samen goede afspraken te maken met betrekking tot een veilige en gezonde werkomgeving!

Bron: Stoffenmanager.