Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Het STOP-principe als leidraad voor werken met kankerverwekkende stoffen

Elk jaar overlijden zo’n 100.000 Europese werknemers door blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op het werk. Hiermee is kanker de grootste werk gerelateerde doodsoorzaak. Het is daarom van cruciaal belang om te voorkomen dat werknemers in contact komen met gevaarlijke stoffen. 

Samen met verschillende organisaties in Europa strijdt de Roadmap on Carcinogens voor meer bewustwording als het gaat om de risico’s van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op de werkvloer. Het STOP-principe is de leidraad voor het voorkomen van blootstelling aan deze stoffen:

S = Substitutie. Vervang gevaarlijke stoffen door veilige alternatieven. 

T = Technische maatregelen. Van gesloten systemen tot efficiënte luchtaanzuiging: veel technieken verminderen de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen drastisch.   

O = Organisatorische maatregelen. Sluit deuren, sluit deksels af en zorg voor schone werkruimtes. 
   
P = Persoonlijke beschermingsmiddelen. Wanneer substitutie niet mogelijk is en de technische en organisatorische maatregelen tekortschieten, gebruik dan persoonlijke beschermingsmiddelen om te voorkomen dat kankerverwekkende stoffen de longen en huid binnendringen.

Bron: Arboportaal.