Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Hoe gezond zijn Belgische werknemers?

Bijna twee op de drie (63%) onderzochte medewerkers hebben overgewicht. Bijna een kwart van hen (23%) is obees. Mannen en 45-plussers kampen het vaakst met overgewicht. Twee op de drie (67%) medewerkers hebben een bloeddruk die te hoog is of op z’n minst in de aandacht-zone zit. Het probleem is opnieuw groter bij mannen en bij 45-plussers.

Drie op de tien (29%) medewerkers roken. Er zijn iets meer mannen die roken dan vrouwen en jongere medewerkers roken vaker dan hun oudere collega’s. Meer dan de helft (55%) van de onderzochte medewerkers geeft aan dat ze één tot tien eenheden alcohol per week drinken. Er zijn meer mannen die geregeld alcohol drinken en hoe ouder men wordt, hoe meer men drinkt.

Vier op de tien (41%) beoefent nooit of minder dan een half uur een fysieke activiteit uit buiten het werk. Mannen zijn wel actiever dan vrouwen. 39% van de mannen beweegt wekelijks twee uur of meer, ten opzichte van 30% van de vrouwen. Onder de jongste generatie werknemers (15 – 24 jaar) bevinden zich zowel de meest actieve sporters (26% beweegt meer dan 4 uur per week) als de minst actieve sporters (42% beweegt nooit of minder dan een half uur per week).

Bijna de helft (45%) van de in 2023 onderzochte medewerkers ervaart enige mate van stress. Daarvan is bijna de helft (47%) werk gerelateerd. 15% is privé en 24% is een combinatie van werk en privé. Het overige deel geeft aan de bron van de stress niet te kennen. Vrouwen hebben iets vaker stress dan mannen. Een vijfde (19%) van de vrouwen meldt zelfs een verhoogd tot sterk verhoogd niveau van stress, en stress lijkt toe te nemen met de leeftijd.

Wanneer medewerkers gevraagd worden hun gezondheid te beoordelen, zegt maar liefst negen op de tien (91%) dat die goed tot zeer goed en zelfs uitstekend is. Een overschatting van de werkelijkheid. Mede wordt ervoor gepleit dat werkgevers méér actie zouden ondernemen om hun medewerkers fysiek en mentaal gezond te houden. Specifiek zou daarbij aandacht moeten gaan naar arbeiders. Zij vallen nog te vaak uit de boot bij acties gericht op meer fysiek en mentaal welzijn op de werkvloer.

Bron: Prebes.