Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Hoe voer je het gesprek over strategische onderwerpen in je organisatie?

Of het nu gaat om de energietransitie, de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, geopolitieke verschuivingen of digitalisering: vroeg of laat zul je als organisatie actie moeten ondernemen bij één of meer van deze strategische onderwerpen. Medezeggenschap kan hier een belangrijke rol bij spelen. Het gesprek over deze ontwikkelingen aangaan kan een uitdaging zijn. In de handreiking ‘Toekomstgerichte medezeggenschap’ vind je tips hoe je strategische onderwerpen binnen jouw organisatie op de agenda zet.

Deze handreiking kan worden gebruikt door ondernemingsraden en bestuurders om het gesprek over de toekomst van de organisatie op gang te brengen. In de handreiking komen diverse onderwerpen aan bod, zoals wat strategische vraagstukken zijn en hoe het gesprek over de toekomst kan worden gevoerd. Daarnaast ontdek je waarom het belangrijk is om de deskundigheid in je organisatie te bevorderen en hoe je dat kunt aanpakken. Voor elk van deze onderwerpen worden vragen gesteld en tips aangeboden, die je verder helpen.

Door vroeg in het proces aandacht te besteden aan zaken als duurzaamheid in de productieketen, huisvesting, arbeidsmarktontwikkelingen en de impact van kunstmatige intelligentie, zorg je ervoor dat zowel medewerkers als de bestuurder nauw betrokken zijn bij deze thema’s. Dit heeft aanzienlijke voordelen voor de organisatie. Het benutten van de kennis en ervaring van werknemers via de medezeggenschap draagt bij aan een sterke toekomstvisie en betere besluitvorming. Daarnaast bevordert het de steun voor veranderingen en vergroot het de betrokkenheid bij de organisatie.

Bron: SER