Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Hoe zorg je voor een goed afvalbeheer?

In Vlaanderen alleen al produceren we ongeveer 14 miljoen ton afval per jaar. Een deel ervan wordt gerecycleerd, maar er wordt ook een aanzienlijk deel verbrand. Dit volume moet nog sterk verminderen.

OVAM draagt de bedrijven en de ophalers/verwerkers dan ook op om de hoeveelheid te verbranden restafval te beperken. Waar in de jaren ’80 het accent lag op de verwerking van afval, gaat vandaag de aandacht naar preventie.

Het afvalstoffenbeheer en de sorteerplicht voor ondernemingen staat uitgeschreven in verschillende materialendecreten per Gewest: VLAREMA, BRUDALEX &, Waals Gewest KB 05/03/2015, die allen de Europese kaderrichtlijn (EG) 2008/98 voor het beheer van afvalstoffen implementeren in ons land.

In Vlaanderen is de VLAREMA-regelgeving van toepassing en moeten de sorteerverplichtingen opgelegd door art 4.3.2 VLAREMA gevolgd worden, alsook de organisatie van inzameling en lokale opslag.

Sinds september 2021 is VLAREMA 8 van kracht. Het hoofddoel is om te komen tot gescheiden inzameling van 77,5 % met het oog op recyclage. Bedoeling is om zoveel mogelijk restafval te vermijden.

Afvalbeleid is het aangeven van de richting en de middelen waarmee men gestelde doelen ten aanzien van het intern afvalbeheer wil gaan realiseren binnen een gestelde periode. Als bedrijf stel je dus best een afval- en materialen handboek op.

Meer lezen? Afval- en materialen handboek: dé gids voor duurzaam afvalbeheer.

Bron: Veiligheidsnieuws.