Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Hoe zorg je voor goede noodverlichting

Noodverlichting dient in de eerste plaats om bij het uitvallen van de normale verlichting in alle veiligheid nog een aantal handelingen te kunnen uitvoeren zoals evacuatie, veilig stoppen van machines of processen, enzovoort.

Noodverlichting is een verzamelnaam. De term omvat zowel de veiligheidsverlichting als vervangingsverlichting. 

Vervangingsverlichting is een volwaardige verlichting die inschakelt bij stroomuitval en ervoor zorgt dat normale activiteiten onder zo goed als ongewijzigde omstandigheden kunnen worden voortgezet. Hierbij gelden niet in de eerste plaats veiligheidsmotieven, maar technische of economische argumenten. 

Het doel van de veiligheidsverlichting kan divers zijn: het verlichten van vluchtwegsignalering, het voorzien van verlichting in en langs de vluchtroutes, de lokalisatie van brandmeld-knoppen, brandbestrijdingsmiddelen en eerste hulplokalen, het mogelijk maken van veiligheidsmaatregelen of het voorzien van anti-paniek of “open area” verlichting.

Op initiatief van de Bedrijfsgroep Verlichting van Agoria werd in samenwerking met Fireforum vzw een regel van goed vakmanschap (RGV) rond noodverlichting opgesteld.

  • De positie van verlichtingsarmaturen kan niet willekeurig gekozen worden. De correcte plaats, oriëntatie, enzovoort is gebaseerd op de karakteristieken van de armaturen (zie plaatsingsvoorschriften van de fabrikant) en de verlichtingsstudie.
  • Bij de indienststelling moet de installateur een volledig en duidelijk situatieschema leveren, met andere woorden een plan waarop staat aangegeven welk toestel waar in het gebouw hangt.
  • Het beheer moet ervoor zorgen dat de veiligheidsverlichting in overeenstemming blijft met alle toepasselijke eisen, en de werking in goede staat gehouden wordt. Bij aanpassingen in het gebouw moet telkens geëvalueerd worden of de noodverlichting moet aangepast worden

Bron: Prebes.