Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Hormoonverstoorders

Hormoonverstoorders kunnen uiteenlopende ernstige medische aandoeningen veroorzaken en vormen dus een risico voor de gezondheid van werknemers en van hun nageslacht. Werknemers dienen bijgevolg tegen deze stoffen beschermd te worden. Zwangere werkneemsters en jongeren op het werk zijn in dit geval bijzonder kwetsbare risicogroepen.

 

Het doel van dit thema is om werkgevers, preventieadviseurs deskundig op het vlak van arbeidsveiligheid, -gezondheid en -hygiëne, en werknemers bewust te maken van de risico’s van hormoonverstoorders in de werkcontext. Daarnaast wordt er een overzicht geven van de maatregelen die dienen genomen te worden om werknemers, hun kinderen en de volgende generaties te beschermen tegen blootstelling aan deze stoffen en de gevolgen van deze blootstelling op lange termijn.

Het thema “hormoonverstoorders” op deze Beswic website is onderverdeeld in een aantal rubrieken:

Effecten

In de rubriek “Referenties staat een lijst met publicaties en referenties, die gebruikt werden bij het opstellen van dit thema.

Zowel de wetenschappelijke kennis over hormoonverstoorders als de wetgeving om mens en milieu te beschermen tegen deze hormoonverstoorders is in volle ontwikkeling. De bepalingen van de codex over het welzijn op het werk (o.a. risicoanalyse uitvoeren, preventiemaatregelen nemen, informatie en opleiding verschaffen) zijn steeds van toepassing.

In de praktijk is de naleving van deze wetgeving momenteel moeilijker voor hormoonverstoorders dan voor stoffen met andere gevaarlijke eigenschappen. Dit is te wijten aan verschillende factoren: het ontbreken van een robuuste, omvattende wetgeving, waardoor onder andere de identificatie van deze stoffen tijdens de risicoanalyse momenteel moeilijk is; het feit dat er nog een groot aantal bestaande stoffen onderzocht moet worden op hormoon verstorende eigenschappen, waarvoor de vereiste studies nog jaren in beslag kunnen nemen; en ook de werking van de stoffen, die kan afwijken van het klassieke patroon van de dosis-responsrelatie uit de toxicologie.

Bron: Beswic.