Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Inspectie-instrument ‘Vermijden van ontstekingsbronnen’

Dit inspectie-instrument werd ontwikkeld om na te gaan of Seveso-ondernemingen de nodige maatregelen hebben genomen om de ontsteking van explosieve atmosferen te voorkomen.

Het inspectie-instrument beperkt zich hierbij tot explosieve atmosferen die kunnen optreden tijdens de normale werking van de installaties ten gevolge van de aanwezigheid van gassen, dampen of nevels. Explosieve atmosferen als gevolg van afwijkende omstandigheden worden niet beschouwd evenmin als explosieve atmosferen van stofwolken.

Via een eerste vragenlijst wordt onderzocht of de onderneming alle gevarenzones heeft bepaald. 

Hoofdstuk 3 bevat een vragenlijst met betrekking tot het voorkomen van ontsteking door vast opgestelde arbeidsmiddelen in de gevarenzones. 

Het laatste hoofdstuk behandelt het beheer van verplaatsbare ontstekingsbronnen.

Bron: FOD.