Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Jaaractieplan vóór 1 november naar het comité

Het jaarlijks actieplan (JAP) is de praktische uitwerking van het vijfjaarlijks globaal preventieplan (GPP) waarin de aandachtspunten en risico’s van het bedrijf, op het vlak van welzijn op het werk, uitgeschreven staan. Een ontwerp van dit jaaractieplan moet voor advies worden voorgelegd aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW). Voor de ondernemingen die hun dienstjaar starten op 1 januari van 2024, moet het jaaractieplan voor advies worden voorgelegd vóór 1 november 2023. Kleine ondernemingen moeten het plan voorleggen aan de vakbondsafvaardiging of rechtstreeks met hun werknemers bespreken. 

Het jaaractieplan bepaalt onder meer:

  • De prioritaire doelstellingen in het kader van het preventiebeleid.
  • De middelen en methoden om deze doelstellingen te bereiken.
  • De opdrachten, verplichtingen en middelenvan alle betrokken personen.
  • De eventuele aanpassingen aan het globaal preventieplan.

Meer informatie:

Bron: Prebes