Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

Kabinet volgt SER-advies over verlofstelsel

De afgelopen jaren is het wettelijk verlofstelsel steeds meer uitgebreid. De uitbreidingen hebben tot een onoverzichtelijk verlofstelsel geleid. Bovendien zijn de huidige regelingen complex en is de financiering onevenwichtig. Ook worden bij verlofopname knelpunten ervaren, vooral rond de opname van ouderschapsverlof. Het toenemende beroep op informele zorg en de huidige arbeidsmarktkrapte en vergrijzing vragen bovendien om een modernisering van het verlofstelsel.

Het kabinet schetst in een brief aan de Tweede Kamer een aantal mogelijkheden voor vereenvoudiging van het verlofstelsel door verlofregelingen samen te voegen tot drie verlofsoorten. Daarbij wil het kabinet de voorwaarden en administratieve verplichtingen binnen de clusters zoveel mogelijk gelijktrekken, zodat het voor werkenden en werkgevers makkelijker wordt om verlof op te nemen. Het kabinet heeft binnen de verschillende clusters scenario’s beschreven met mogelijke financiële gevolgen, waar een nieuw kabinet keuzes in kan maken.

Bron: SER.