Vacature KAM Manager

KAM Manager vacature

Arts Safety B.V. zoekt een KAM manager, vrij vertaald een manager Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en MilieuArts Safety B.V. is een adviesbureau dat internationaal opereert en actief is op het gebied van kwaliteit, veiligheid, Arbo en milieu. Naast adviseren bieden we diensten aan in het werven en bemiddelen van professionals. Verder bieden onze adviseurs effectieve oplossingen aan voor managementvraagstukken. Van de KAM manager verwachten wij een persoon die bekwaam is in het opzetten, beheren en verbeteren van het KAM-zorgsysteem. Het KAM-zorgsysteem is op basis van een beschrijving van de activiteiten opgesteld zoals die beschreven zijn in het beleid van de desbetreffende organisatie. Dit systeem is uiteraard opgezet tegen de wettelijke achtergronden van kwaliteits-, Arbo- en milieueisen. Bent u de volgende KAM manager die Arts Safety B.V. komt versterken?

Bekijk onze vacatures.

Vacature KAM Manager

De werkzaamheden die horen bij de KAM manager vacature bestaan uit onder andere:

 • Verbeteringen voorstellen en deze laten uitvoeren;
 • Toetsen van het naleven van het KAM-zorgsysteem;
 • Rapporteren aan de directie;
 • Verbeteringen voorstellen aan de directie;
 • Onderhouden van het contact met KAM betrokkenen binnen de organisatie;
 • Fungeren als communicatiekanaal tussen werknemers en de directie.

KAM managers stellen verbeteringen voor aan de directie en moedigen de uitrol hiervan aan. Dit op basis van veranderingen in de wetgeving, RI&E resultaten, bezwaren van betrokkenen, vorderingen en tekortkomingen in het KAM-zorgsysteem. Toezicht houden op de naleving van het KAM-zorgsysteem, het resultaat rapporteren aan de directie en daaruit voortvloeiende verbetervoorstellen aandragen, zijn een van de belangrijkste functies van de KAM managers. Verder vormen zij de lijn tussen de medewerkers en de directie wat betreft KAM-aangelegenheden. Herkent u zich in dit profiel? Solliciteer vandaag nog voor een gepaste positie bij Arts Safety B.V. 

Vacature kam manager | veelgestelde vragen

Een KAM-manager is een professional die verantwoordelijk is voor het coördineren en implementeren van KAM-beleid binnen een organisatie. KAM staat voor Kwaliteit, Arbo (Arbeidsomstandigheden) en Milieu. Deze manager speelt een cruciale rol bij het waarborgen van de naleving van kwaliteitsnormen, het waarborgen van een veilige werkomgeving en het bevorderen van milieubewustzijn binnen het bedrijf.

De taken en verantwoordelijkheden van een KAM-manager kunnen variëren, afhankelijk van de aard van de organisatie en de specifieke behoeften van de sector, maar omvatten meestal:

 1. Beleidsontwikkeling: Het ontwikkelen en implementeren van KAM-beleid binnen de organisatie. Dit omvat het opstellen van richtlijnen en procedures voor kwaliteitsmanagement, arbeidsomstandigheden en milieubeheer.

 2. Risicobeoordeling en -beheer: Het uitvoeren van risicobeoordelingen om potentiële risico’s op het gebied van kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu te identificeren. Op basis hiervan stelt de KAM-manager maatregelen voor om deze risico’s te minimaliseren of te beheersen.

 3. Naleving van wet- en regelgeving: Zorgen dat de organisatie voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu. Dit omvat het bijhouden van wijzigingen in de regelgeving en ervoor zorgen dat de organisatie zich aan alle vereisten houdt.

 4. Training en bewustwording: Het geven van trainingen aan werknemers om hen bewust te maken van KAM-kwesties en hen de juiste kennis en vaardigheden te geven om veilig en milieubewust te werken.

 5. Audits en inspecties: Het uitvoeren van interne audits en inspecties om te controleren of de organisatie voldoet aan het KAM-beleid en de procedures. Eventuele tekortkomingen worden geïdentificeerd en er worden corrigerende maatregelen genomen.

 6. Rapportage en communicatie: Het rapporteren van KAM-prestaties aan het management en belanghebbenden en het communiceren van relevante informatie over kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu binnen de organisatie.

Een KAM-manager speelt een sleutelrol bij het bevorderen van een veilige en gezonde werkomgeving, het minimaliseren van risico’s en het bevorderen van duurzaamheid en milieubewustzijn binnen het bedrijf.

Een KAM-coördinator (Kwaliteit, Arbo en Milieu) heeft als belangrijkste taak het coördineren en ondersteunen van het KAM-beleid binnen een organisatie. De coördinator werkt samen met verschillende afdelingen om ervoor te zorgen dat de organisatie voldoet aan de wettelijke voorschriften en normen op het gebied van kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu. De specifieke taken van een KAM-coördinator kunnen variëren, maar omvatten over het algemeen:

 1. Beleidsontwikkeling en implementatie: Het ondersteunen bij het ontwikkelen en implementeren van KAM-beleid en -procedures binnen de organisatie. Dit omvat het opstellen van richtlijnen en het waarborgen van de verspreiding en naleving ervan.

 2. Risicobeoordeling en -beheer: Het ondersteunen bij het identificeren en beoordelen van potentiële risico’s op het gebied van kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu. Hierbij wordt gekeken naar mogelijke gevaren en risico’s voor werknemers, het milieu en de kwaliteit van producten of diensten.

 3. Wet- en regelgeving: Het bijhouden van de relevante wet- en regelgeving met betrekking tot kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu. De coördinator zorgt ervoor dat de organisatie voldoet aan de geldende voorschriften en normen en adviseert over noodzakelijke aanpassingen of verbeteringen.

 4. Training en bewustwording: Het organiseren en faciliteren van trainingen en bewustwordingsprogramma’s voor medewerkers om hen te informeren over KAM-kwesties en hen bewust te maken van het belang van veiligheid, kwaliteit en milieubewustzijn.

 5. Audits en inspecties: Het ondersteunen van interne en externe audits en inspecties om te controleren of de organisatie voldoet aan het KAM-beleid en de wettelijke voorschriften. Eventuele afwijkingen worden geïdentificeerd en er worden corrigerende maatregelen voorgesteld.

 6. Rapportage en communicatie: Het opstellen van rapportages over KAM-prestaties en het communiceren van relevante informatie aan het management en belanghebbenden. De coördinator werkt samen met verschillende afdelingen om ervoor te zorgen dat de organisatie zich inzet voor continue verbetering op het gebied van KAM.

 7. KAM-bewustzijnscultuur bevorderen: De KAM-coördinator speelt een belangrijke rol in het bevorderen van een cultuur van KAM-bewustzijn binnen de organisatie. Ze moedigen medewerkers aan om veilig, gezond en milieubewust te werken en dragen bij aan een positieve en verantwoordelijke werkomgeving.

Een KAM-specialist (Kwaliteit, Arbo en Milieu) is een professional binnen een organisatie die gespecialiseerd is in het beheer en de implementatie van KAM-beleid en -procedures. De specialist is verantwoordelijk voor het waarborgen van de naleving van kwaliteitsnormen, het bevorderen van een veilige werkomgeving en het bevorderen van milieubewustzijn.

De specifieke taken van een KAM-specialist kunnen variëren afhankelijk van de organisatie en de sector, maar omvatten meestal:

 1. Beleidsontwikkeling en implementatie: De KAM-specialist is betrokken bij het ontwikkelen en implementeren van KAM-beleid en -procedures binnen de organisatie. Ze helpen bij het opstellen van richtlijnen en zorgen ervoor dat deze worden verspreid en nageleefd.

 2. Risicobeoordeling en -beheer: De specialist voert risicobeoordelingen uit om potentiële risico’s op het gebied van kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu te identificeren. Ze werken samen met verschillende afdelingen om maatregelen voor risicobeheer te implementeren.

 3. Wet- en regelgeving: De KAM-specialist houdt zich bezig met het bijhouden van de relevante wet- en regelgeving met betrekking tot kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu. Ze zorgen ervoor dat de organisatie voldoet aan de geldende voorschriften en normen.

 4. Training en bewustwording: Ze zijn verantwoordelijk voor het organiseren en faciliteren van trainingen en bewustwordingsprogramma’s voor medewerkers om hen te informeren over KAM-kwesties en hen bewust te maken van het belang van veiligheid, kwaliteit en milieubewustzijn.

 5. Audits en inspecties: De specialist coördineert interne en externe audits en inspecties om te controleren of de organisatie voldoet aan het KAM-beleid en de wettelijke voorschriften. Eventuele afwijkingen worden geïdentificeerd en er worden corrigerende maatregelen voorgesteld.

 6. Rapportage en communicatie: Ze zijn verantwoordelijk voor het opstellen van rapportages over KAM-prestaties en het communiceren van relevante informatie aan het management en belanghebbenden. Ze werken samen met verschillende afdelingen om ervoor te zorgen dat de organisatie zich inzet voor continue verbetering op het gebied van KAM.

 7. KAM-bewustzijnscultuur bevorderen: De KAM-specialist speelt een belangrijke rol in het bevorderen van een cultuur van KAM-bewustzijn binnen de organisatie. Ze moedigen medewerkers aan om veilig, gezond en milieubewust te werken en dragen bij aan een positieve en verantwoordelijke werkomgeving.

vacature kam manager
vacature kam manager