Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin

KB tot aanvulling en wijziging van het Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI)

Het KB vult de huidige veiligheidsmaatregelen van toepassing op de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning aan betreffende de voeding van elektrische wegvoertuigen door middel van vaste conductieve laadinrichtingen en waarvan hun uitvoering of hun vervanging vanaf 1 november 2022 wordt aangevangen.

Bijzondere bepalingen zijn ook voorzien voor de vaste bestaande conductieve laadinrichtingen en die waarvan de uitvoering van het project of de installatie- of vervangingswerkzaamheden is aangevangen vóór 1 november 2022.

Lees de volledige tekst van het KB op de website van het Belgisch Staatsblad: 10 JULI 2022. – Koninklijk besluit tot invoeging van hoofdstuk 7.22. van Boek 1 en tot wijziging van sommige delen van de Boeken 1 en 3, ingevoerd door het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie.

In het verslag aan de Koning, dat het KB voorafgaat, worden onder andere volgende redenen voor de aanpassing gegeven.

Zo is het, gezien de klimatologische uitdagingen om de CO2-uitstoot te verminderen en bijgevolg het groeiende aantal elektrische wegvoertuigen, noodzakelijk om de voeding van elektrische wegvoertuigen in het Algemeen Reglement op de elektrische installaties beter te omkaderen.

Tot nu toe moest de voeding van elektrische wegvoertuigen aan de veiligheidsmaatregelen van de algemene delen, hoofdstuk 7.101. (Voertuigen of aanhangwagens voor wegvervoer tijdens het stationeren) en deel 8 (afwijkingen van toepassing op de elektrische installaties uitgevoerd vóór 1 juni 2020) van boek 1 beantwoorden.

Dit nieuwe hoofdstuk vult dus de veiligheidsmaatregelen van de algemene delen van boek 1 aan voor de voeding van elektrische wegvoertuigen, dit wil zeggen de voeding van elk voertuig aangedreven door een elektromotor die stroom onttrekt aan een oplaadbaar energie-opslagsysteem, voornamelijk bedoeld voor gebruik op de openbare weg.

Dit conformeert zich nog sterker aan de veiligheidsmaatregelen van het geharmoniseerde document van het Internationaal Elektrotechnisch Comité IEC 60364-7-722 (“Elektrische installaties op laagspanning – Deel 7-722: Eisen voor de bijzondere installaties en ruimten – Voeding van elektrische voertuigen”) en zal zo in de toekomst voor een evolutie van dit hoofdstuk zorgen op basis van de internationale evolutie voor wat de voeding van elektrische wegvoertuigen betreft.

Daarnaast zijn er enkele terminologische wijzigingen van sommige delen van de boeken 1 en 3 die enkel het gevolg zijn van het nieuwe hoofdstuk.

Fireforum heeft eind 2021 “Regels van Goed Vakmanschap” gepubliceerd met coherente en kwaliteitsvolle brandveiligheidsvoorschriften voor elektrische voertuigen in parkeergebouwen. In deze code werd al verwezen naar het nieuw hoofdstuk 7.22 van het AREI. Lees hierover volgend nieuwsbericht op de website van Agoria: Brandveiligheid elektrische voertuigen in parkeergebouwen: regels van goed vakmanschap.

Educam, het kennis- en opleidingscentrum in de autosector en aanverwante sectoren, heeft een opleiding Hybrid & Electric Vehicles (HEV) op 4 niveaus ontwikkeld, aangezien werken aan elektrische auto’s specifieke risico’s inhoudt.

Met de zoekterm “elektriciteit” op deze BeSWIC website kan nog veel meer informatie over elektriciteit gevonden worden, zoals het Beeldwoordenboek (elektriciteit).

Meer info:

•          op de website van de Federale Overheidsdienst Economie: Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI) – Boeken 1, 2 en 3;

•          op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg: Advies nr. 239 van 17 november 2021 over het ontwerp van koninklijk besluit […]              (D241) (PDF, 104 KB);

•          op de website van de Europese Commissie: TRIS-notificatie van 2 maart 2021 aan Europa;

 

•          op de BeSWIC website:

o          Nota’s aan de erkende organismen en thematische fiches van het nieuwe AREI

o          Het nieuwe AREI trad in werking op 1 juni 2020.

Bron: BeSWIC.